kemidrenge

Kemi og faresymboler

Vi har mange forskellige kemikalier stående hjemme i vores bryggers, vaskehus, køkken og fyrrum. Mange af flaskerne er farlige for os at få på f.eks. huden, i øjnene eller i munden. Derfor er man i Europa blevet enige om en række symboler, der advarer om farerne.

collage 

Gammelt
symbol
Nyt
symbol
Betydning Eksempel

Lokalirriterende
Fare for irritation for hud og øjne.
Brug evt. handsker og briller.

Klorin
Ætsende
Fare for skader på huden, enten som rødme eller endda åbne sår. Pas på øjnene.
Saltsyre, svovlsyre, salpetersyre, natriumhydroxid, klor
Miljøskadelig
Nogle kemikalier kan være skadelige for naturen og vandmiljøet, selv om de ikke er farlige for os.
Terpentin, sprit
Brandfarlig
Nogle kemikalier kan blive meget farlige, hvis de varmes op. Her kan det være alt fra faste stoffer til væsker og gas.
Sprit, benzin, acetone
Oxiderende
Nogle stoffer frigiver ilt, når de udsættes for varme. Det sætter gang i forbrændingen.
Kaliumpermangenat, salpeter, sukker
Eksplosionsfarlig
Næsten al fyrværkeri burde være mærket med dette symbol.
Trotyl, C4, dynamit, brint, fyrværkeri, spraydåser
Giftig
Nogle stoffer giftige, andre er kræftfremkaldende.
Nikotin, blåsyre, bly
Helseskadelig
Kemikaliet udgør en alvorlig sundhedsfare. Farlige at få ind i kroppen gennem huden, munden eller lungerne.
Koffein, ethanol
Trykflaske
Disse flasker indeholder luftarter, som bliver ekstra farlige i forbindelse med ildebrand.
Brint, ilt, acetylen

 


 

Gode råd

Her 5 gode råd om kemikalier i hjemmet . . .

Info og video
Du kan få mere information på denne hjemmeside . . .

http://www.deoversetefaresymboler.dk/

Her er en god video med reel information . . .

 

Fri fantasi og eventyr bruges for at fortælle om faresymbolerne. Her er et eksempel . . .

 

De er lavet nogle videoer, hvor faresymbolerne har menneskekrop.

Nyheder okt. 2018

raf leaf01

Elbil til salg i Horsens

RAF Motors A/S overtager forhand-lingen af Nissan i Horsens. Der var åbent hus den 6. og 7. oktober. Kig med inden for.   Klik her . . .

hedensted rens01

Besøg et renseanlæg

9. klasse har vand som fokusområde for tiden. Derfor har vi været en tur på Hedensted Renseanlæg.
Klik her . . .

natur9 animat

En vifte af fokusområder venter på dig

Er du i gang med læseplanen, så kig forbi og find teorien til ni forskellige fællesfaglige fokusområder.  Klik her . . .