kemidrenge

Kemi og faresymboler

Vi har mange forskellige kemikalier stående hjemme i vores bryggers, vaskehus, køkken og fyrrum. Mange af flaskerne er farlige for os at få på f.eks. huden, i øjnene eller i munden. Derfor er man i Europa blevet enige om en række symboler, der advarer om farerne.

collage 

Gammelt
symbol
Nyt
symbol
Betydning Eksempel

Lokalirriterende
Fare for irritation for hud og øjne.
Brug evt. handsker og briller.

Klorin
Ætsende
Fare for skader på huden, enten som rødme eller endda åbne sår. Pas på øjnene.
Saltsyre, svovlsyre, salpetersyre, natriumhydroxid, klor
Miljøskadelig
Nogle kemikalier kan være skadelige for naturen og vandmiljøet, selv om de ikke er farlige for os.
Terpentin, sprit
Brandfarlig
Nogle kemikalier kan blive meget farlige, hvis de varmes op. Her kan det være alt fra faste stoffer til væsker og gas.
Sprit, benzin, acetone
Oxiderende
Nogle stoffer frigiver ilt, når de udsættes for varme. Det sætter gang i forbrændingen.
Kaliumpermangenat, salpeter, sukker
Eksplosionsfarlig
Næsten al fyrværkeri burde være mærket med dette symbol.
Trotyl, C4, dynamit, brint, fyrværkeri, spraydåser
Giftig
Nogle stoffer giftige, andre er kræftfremkaldende.
Nikotin, blåsyre, bly
Helseskadelig
Kemikaliet udgør en alvorlig sundhedsfare. Farlige at få ind i kroppen gennem huden, munden eller lungerne.
Koffein, ethanol
Trykflaske
Disse flasker indeholder luftarter, som bliver ekstra farlige i forbindelse med ildebrand.
Brint, ilt, acetylen

 


 

Gode råd

Her 5 gode råd om kemikalier i hjemmet . . .

Info og video
Du kan få mere information på denne hjemmeside . . .

http://www.deoversetefaresymboler.dk/

Her er en god video med reel information . . .

 

Fri fantasi og eventyr bruges for at fortælle om faresymbolerne. Her er et eksempel . . .

 

De er lavet nogle videoer, hvor faresymbolerne har menneskekrop.

Nyheder august 2018

dmi dump

Varm sommer

Det blev en sommer med flere rekorder. En sommer vi husker.
En sommer med emner til de fællesfaglige fokusområder. 
Klik her . . .

container maersk

Bestil opdatering

Bestil allerede nu en opdatering af undervisningspakken til fysik7.dk. Har du ikke licens til elevøvelserne på A4-papir, som bestil allerede nu. Der kommer noget med om containere og infrastruktur.
Klik her . . .

brintbil ani

Brintbiler på danske veje

Brændselsceller er nu i brug i rigtige biler. De udfordrer elbiler ved, at de har en lang rækkevidde. Brintbiler er bare for dyre på nuværende tidspunkt.
Klik her . . .