vand naturtyper 678pixel
Her er nogle billeder fra de steder, hvor vi skulle beskrive naturen og hente en vandprøve.

Naturtyper og vandanalyse

Eleverne skulle ud i naturen og finde vand flere forskellige steder.

 

Der skulle gøres en del iagttagelser, tages billeder og hentes en vandprøver.

 

Her er der tale om biologi og geografi.

    


K
rav til lokalitetsbeskrivelser

og fotodokumentation

 

Hver lokalitet skal beskrives i forhold til følgende punkter med både tekst og fotos (min. 5 billeder):

   • Omgivelser

   • Jordbund

   • Plantevækst

   • Dyreliv / spor af dyreliv

     

Eleverne fik en uge til at lave opgaven.

 

Man måtte arbejde alene, to og to eller i en tre-mands-gruppe.

 


Krav til rapportskrivning

 

Rapporten skal indeholde følgende punkter:

   • Lokalitetsbeskrivelse af hver lokalitet

   • Præsentation af fotos fra lokaliteten

   • Tabel til hver lokalitet med præsentation af resultater
     fra vandanalyser

   • Sammenligning af lokaliteterne med fokus på ligheder
     og forskelle.

   • Konklusion med bud på, hvad der kan forklare
     resultaterne af vandanalyserne set i forhold til de
     lokaliteter, som vandprøverne repræsenterer

     

vfs kort fagdag