­

5 vaesker

Polære og ikke polære væsker

Vand- og fedtopløselige væsker

Vi skal lære at kende forskel på vand- og fedtopløselige væsker. Selv vores krop er bekendt med denne forskel, idet nogle vitaminer og proteiner er enten vand- eller fedtopløselige.

Vi har mange kemikalier hjemme på hylden. Nogle er vandopløselige, andre fedtopløselige. Og nogle ligger et eller andet sted midt imellem.

Andre steder møder vi også vand og fedtstoffer. Skal man i gang med malekosten, kan man vælge mellem oliemaling eller plasticmaling på vandbasis. Og når det kommer til miljø og sundhed, så får vi at vide, at vi skal undgå de organiske opløsningsmidler.

Hvad gør forskellen?

Vand og benzin vejer forskelligt, har forskellige kogepunkter og opfører sig forskelligt. Årsagen er, at vand er polært; positivt til den ene side og negativt til den anden. Benzin eller heptan er opbygget, således at molekylet udadtil kun er positivt. Derfor kan de to stoffer ikke blandes.

Husk derfor

En væske kan blandes med vand, hvis den er polær.

Når en væske ikke vil blandes med vand, er det fordi væsken ikke er polær.

Strukturformlen viser vands polære opbygning.
H-erne er positive, O er negativ.

Salt

Almindeligt køkkensalt er et krystal, som er en ionbinding mellem natrium og klor. Når salt kommer ned i vand, går ionbindingen i stykker, og saltet opløses. Salt vil ikke opløses i f.eks. benzin, fordi væsken ikke er polær. Generelt siger man inden for kemien, at salte er vandopløselige, fordi der er tale om ionbindinger.

vand sprit

Sprit

Alkohol er en lille smule polært. Når man hælder sprit ned i vand, så blandes det fint. Kommer man sprit på huden, føles det jo heller ikke fedtet. Men sprit er ikke så polært som vand, hvilket kan ses ved, at der næsten ingen overfladespænding er. På fotoet herover ses det, at vand er ikke så klart som sprit. Og så er overfladen tykkere på vand en på sprit. Altså er der overfladespænding på vand. Vandet fylder mere ude ved glasset. Det "klistrer" sig lidt mere op ad kanterne.

Vi ser lige på et spritmolekyle. Alle brintatomerne (H) er positive, men OH-gruppen er negativ. Det går, at sprit er en anelse polær. Sprit kan nemt blandes med vand, men dog også med benzin. Se forsøget om vand, benzin, acetone og sprit.

Acetone

Svagt polær, farveløs, brandfarlig væske, med frugtagtig, stikkende lugt. Kan blandes med vand og kan bl.a. opløse lak, harpiks og fedtstoffer.

Opbygningen af et acetonemolekyle viser, at der er mange positive brintatomer, men et enkelt negativt iltatom. Når man laver forsøg med acetone opdager man, at det blandes med både vand og benzin.

Benzin 

Rensebenzin hedder heptan og er ikke polært. Det er fordi molekylet kun har de positive brintatomer udadtil.

Proteiner og vitaminer

Når vi snakker om proteiner og vitaminer, støder vi igen på begrebet vand– og fedtopløseligt. F.eks. er de røde blodlegemer vandopløselige kugleproteiner, hvorimod negle og hår består af fedtopløselige fiberproteiner.

Opgave

Hvad kan man blande med vand, og hvad kan forenes med olieprodukter? Find selv flere eksempler!

Vandopløseligt

Fedtopløseligt
Polært Ikke polært
Oftest uorganisk Overvejende organisk
Saftevand, sodavand Benzin
Plastikmaling Oliemaling
Syrer, baser og salte Olie
Mange vitaminer er vandopløselige A-, D-, E- og K-vitaminer er fedtopløselige
Kugleproteiner er vandopløselige
f.eks. de røde blodlegemer
Fiberproteiner er fedtopløselige
f.eks. hudcellerne
Blod Hud

 

Lær at undersøge væsker i dette forsøg

Du skal lære at iagttage en væske/vandprøve:

  • Udseende; hvordan ser den ud? Klar, farvet, evt. partikler i vandet?
  • Lugt; rent vand lugter ikke!
  • Overflade; er det vandopløseligt, kan der være en krummet overflade. Det er dog ikke altid let at se.
  • Saltopløseligt; Kom lidt kogesalt i vandet. Det er faktisk kun vand, der kan opløse en fedtopløselig væske som f.eks. benzin eller olie.
  • Prøv at hælde benzin og vand sammen i et reagensglas. De to væsker kan ikke forenes.
  • Prøv med lidt sæbe i reagensglasset. Nu kan de to væsker forenes.

 

Se er to animationer af polære vandmolekyler . . .

 

 

undervisningspakken2023

­