­

Substral plantenæring

   

Gødning til stuens blomster

Blomster skal også have noget at leve af.
Selv stueplanterne har godt af lidt næring i vandet.
Vi kalder det gødning eller næringsstoffer.

 

Substral er opfundet af danskeren Hans Smith, og har solgt godt i 50 år. Læs mere om den danske succes på www.substral.dk

 

Flydende gødning

Planter kan normalt kun optage næringsstoffer, som er opløst i vand. De forskellige mineraler skal forekomme som ioner. Vand er polært, og det gør, at mange gødningssalte let opløses og forekommer som ioner.

Prøv at se på SUBSTRAL, som bruges til stueplanter. Deklarationen viser klart, at de forskellige mineraler forekommer som vandopløselige stoffer, og dermed forstås som ioner.

 

Bemærk at SUBSTRAL til blomster indeholder NPK-gødning:

N: nitrat
P: vandopløseligt fosfor, altså fosfat
K: vandopløseligt kalium: kalium-ioner.

 

Substral indeholder næring til planter. Når man ser på deklarationen, får man at vide, hvad der er i flasken. Men man skal være interesseret i biokemi for at forstå det meste af det.

 

 

NPK-gødning

De grundstoffer, som planterne hyppigst mangler er altså . . .

N

Nitrogen, N, planterne bliver blege, gule og vokser langsomt. Når man gøder med nitrat, bliver de kraftigere og mørkegrønne. En græsplæne, som har fået gødning er mørkegrøn og vokser hurtigt. Forekommer som nitrat-ioner NO3 eller ammonium-ioner NH4+. Kvælstof findes også som salpeter: Natriumnitrat er et virksomt gødningsstof. Det findes i jorden, bl.a. i Chile. Calcium-nitrat, kalksalpeter, er også et gødningsstof.
   

P

Fosfor, P, sikrer plantens børn og børnebørn. Fosformangel forsinker frømodningen. Fosfor optages, når det indgår i fosfat, salte af fosforsyren.
   

K

Kalium, K, har indflydelse på plantens stængel. Mangel på kalium giver en svagere stængel og dermed risiko for skader ved blæst og styrtregn. Det er derfor vigtigt for landmanden, gartneren eller havemanden at gøde jorden rigtigt.
   

S

NPK-gødning er ofte tilsat svovl

Svovl , S, er nødvendigt for opbygningen af DNA-molekyler og dannelsen af protein, både i plante– og dyreriget.

 

Mikronæringsstoffer er sporstoffer

Jern, klor, kobber, mangan, zink molybdæn, nikkel og bor udgør de vigtigste mikronæringsstoffer. De er vigtige som aktivatorer for eller bestandele af enzymer. Jern indgår i fotosyntesen som transportstof for elektroner. Flere makro- og mikronæringsstoffer kender man faktisk ikke funktionen af; men de skal bare være der.

 

Før der skal gødes, foretager nogle landmænd og gartnere en kemisk analyse af jorden for at finde frem til, hvilke gødningssalte jorden mangler.

 

Elevøvelsen

I elevøvelsen står der nogle opgaver. Svarene får du her til højre:

 

Opgave

Svar

Forklar hvad NPK-gødning er Det er kunstgødning, som indeholder grundstofferne nitrogen, fosfor og kalium. De giver henholdsvis grønne blade, god frøsætning og en stærk stængel.
   
Forklar tilstedeværelsen af de andre grundstoffer De andre grundstoffer er mikronæringsstoffer. Planterne skal have meget små mængder. For meget virker som gift.
   
Hvad vil det sige, at et stof er vandopløseligt? Flere steder i deklarationen står der, at et bestemt stof er vandopløseligt. Det betyder, at stoffet optræder som ion. Planter kan kun optage ioner. Normalt ved folk nemlig ikke, hvad en ion er, derfor nytter det ikke noget at bruge ordet på flasken.
   
Hvorfor er der meget af visse stoffer og ganske lidt af andre? Der er flere kvælstof-forbindelser, i alt 6 %. Makronæringsstofferne udgør hele 12 %.
Mikronæringsstofferne kun omkring 0,6 % i alt. De har bl.a. betydning for planternes enzymer, som fremskynder de biologiske processer.
   
Hvilke stoffer er du i stand til at påvise kemisk? Nitrat påvises let i forsøg nr. 1044.
   

Gødning til køkkenhaven

I kemitimerne bruger vi også en flydende gødning til køkkenhaven.

Den ligner Substral meget, men der er forskelle. Der er f.eks. ikke nitrat i den, men andre kvælstofforbindelser.

Desuden er der også svovl i den.

   

Indholdsdeklaration

NPKS 8-2-9-7

 

total kvælstof 7,90 %
amid kvælstof 6,70 %
ammonium kvælstof 1,20 %
nitrat kvælstof 0,00 %
fosfor 1,70 %
kalium 8,70 %
svovl (sulfat) 7,00 %

 

­