­

Den store vandanalyse


Det sidste kemiforsøg er en repetition af alle forsøgene under emnet "vandanalyse".

   

Den store vandanalyse er egentlig en jagt på ioner:

  • pH-værdi handler om brintioner H+
  • Vandets hårdhed handler om Ca++
  • NO3- nitrat
  • SO4-- sulfat
  • Cl- klor
  • osv.

Det kan vi . . .

Vi har brug for et skema, hvor alle vore analysemetoder er med. Alt hvad vi har lært om vandanalyse – og lidt til. Det er ikke så tit, at man kører hele listen igennem. Ofte er man kun interesseret i at checke for noget bestemt.

Men herunder er hele listen. Så kan du vælge det, du er på udkig efter.


  

Analyse Påviser Forbrugsstoffer
pH Sur eller basisk Universalindikator
Kloridprøven Cl- Klor / salt Salpetersyre HNO3
Sølvnitrat AgNO3
Kalkindhold Ca++ Vands hårdhed Stiks fra Aquadur
Nitrat NO3- Forurening af spildevand eller rester fra gødning Sticks
Fosfat PO4--- Testsæt med sticks
Sulfatprøven SO4-- Saltsyre HCl
Bariumklorid BaCl2
   


En gruppe elever råhygger sig med
"Den store vandanalyse".

Det kan vi ikke . . .

Der er et hav af vandanalyser. Ofte er man også interesseret i jern- og iltindhold. På næste side ser du en analyserapport fra et professionelt laboratorium. Vi ønsker alle at få rent drikkevand, og derfor foretages der jævnligt grundige analyser.

Hvis vand indeholder jern, bliver det brunt/orange. Denne jernforbindelse kaldes okker, et naturligt farvestof.

   Klip fra en professionel analyserapport - se nr. 1048

Grænseværdier

Vi efterligner en professionel rapport, som er trykt i vores kemibog. Her står der bl.a. de tilladte grænseværdier. Læg mærke til følgende:

  • Der er nogle vejledende værdier, som man helst skal ligge under.

  • Der er nogle maksimal-værdier, som er det absolut højest tilladte.

 

­