Øret er smart lavet

Universets og Jordens tilblivelse er store emner at tage op i 9. klasse. Og sammen med biologi skal vi se på forskellige teorier om livets udvikling. Undervisningsministeriet ved godt, at der er flere forklaringer på disse spørgsmål, og derfor vil vi her på hjerteportal.dk mere end de officielle forklaringer. Big Bang og evolutionsteorien kan ikke forklare det hele. Livets er alt for komplekst.

Øjet er komplekst

Vor krop med ører, øje, fordøjelse osv. tyder på design. Øret er meget komplekst, idet lyden f.eks går igennem luft, faste stoffer, væske og nervebaner. Der er mange led i denne kæde af fysiske komponenter, og de kan ikke sætte sig sammen ved et tilfælde.

Tænk også på designet af øresneglen. Den er sammenrullet for at spare plads. Sansehårene står i væske, for ellers skulle de være meget længere. Man kan tage det ene eksempel efter det andet, og kompleksiteten stiger. Det menneskelige legeme kan ikke være dannet af sig selv.

Vi er her på grund af en intelligent designer og ikke resultatet af en tilfældig udvikling. Øret og øjet peger på design og ikke på Darwin.

Herunder ses et klip fra Fælles Mål 2009 for undervisningen i fysik og kemi.


 

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at . . .

   • kende udviklingen af atommodeller i forskellige tidsperioder
   • gøre rede for, at den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser er menneskets forsøg på at beskrive
     fænomener og sammenhænge i naturen
   • kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling
   • gøre rede for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige
     forestillinger om Jordens og livets udvikling (fælles med biologi og geografi)
   • beskrive, hvordan mennesket til forskellige tider har forsøgt at forklare sin egen placering i universet
   • beskrive, hvordan behovet for teknologi har fremmet en udvikling af praktisk og teoretisk viden, herunder rumfart
     og enzymer
   • kende eksempler på, at udviklingen i videnskabsfagene og den kulturelle udvikling er indbyrdes afhængige
   • kende eksempler på, at forskning har givet ny viden og uforudsete muligheder.