­

Eksempel på et prøvespørgsmål

Hele emnet/kapitlet om elektricitet kan opsummeres i et prøvespørgsmål.

Her et eksempel:

 

Tegn og fortæl, planlæg og udfør nogle forsøg, der siger noget væsentligt om:

Elektricitet

Du kan f.eks. udgangspunkt i følgende . . .

   •   hvordan opstår elektricitet?

   •   3-faset vekselspænding

   •   transformatoren

   •   ensretning

   •   elektromagnetiske bølger

 

Du kan også komme ind på . . .

   •   energi

   •   svingninger

   •   elektrokemi

 

Lav en plan

Når du har læst spørgsmålet her i rammen ovenover, så prøv at forestille dig, at du er til afgangsprøven i fysik/kemi.

Lav en disposition som viser, hvordan du vil gribe det hele an:

     ·     Hvilke to forsøg vil du gennemføre fra først til sidst?

     ·     Hvilke forsøg vil du evt. blot omtale mundtligt?

     ·     Hvor vil du finde teori i tekstbogen, som støtter forsøgene?

     ·     Sæt teorien op i en logisk rækkefølge.

     ·     Forklar, hvorfor den valgte teori er relevant.

 

­