­

Afbildning med en samlelinse

Tekst kommer senere .  .  .

 

   

 

Se forsøg 6.38 i Prisma Fysik 10U side 50.
Teorien står i tekstbogen side 131.

 

En samlelinse samler de parallelle lysstråler fra venstre i et brændpunkt. Vi ser et forstørret billede.

 

En linses brændvidde er afstanden fra linsens midte til brændpunktet.

 

Jo tykkere linsen er, jo kortere er brændvidden.

­