­

kulstofkreds

Kulstofs mange ansigter

kulstof rentKulstof er et interessant grundstof. Det er selve grundlaget for alt liv, som vi kender det. Og så bliver det genbrugt. Vi har her et eksempel mere på kredsløb i naturen, nemlig kulstofs kredsløb.

Kulstof kan optræde i mange forskellige sammenhænge . . .

    • Kulstof er sort, når der er tale om det rene kul.
    • Kulstof ser hvidt ud, når det er bundet i et sukkermolekyle.
    • Kulstof er usynligt, når det er bundet til en luftart i f.eks. kuldioxid eller kulbrinter.

Kulstofs kredsløb består to meget vigtige processer . . .

1.

 

Kulstof og fotosyntese — verdens største kemiske industri

Her på Jorden har vi glæde af kulstof på flere måder, specielt i fotosyntesen. Vor atmosfære indeholder ganske lidt kuldioxid, ca. 0,03 %. Videnskabbmænd mener, at hvis talle stiger, vil der blive varmere på Jorden.

Selv om de kloge snakker meget om kuldioxid, så er det altså en vigtig del i naturens kredsløb. Men når man afbrænde kul, olie, benzin og naturgas, stiger atmosfærens indhold af kuldioxid.

2.

      

Respiration - nedbrydning af sukker i kroppen

I forbindelse med stofskiftet på celleplan går druesukker sammen med ilt. Formålet er at tilføre energi til kroppen. Affaldsprodukterne er kuldioxid og vand. Kuldioxiden går med blodet tilbage til lungerne, 900-950g pr døgn.

Noget vand går via blodet tilbage til lungerne, således at vi har ca. 700g vand i vores udåndingsluft pr. døgn. Noget vand udskilles som sved, ca. 1000-1400g pr. døgn afhængigt af aktivitetsniveau. Noget af vandet går gennem nyrerne inden det forsvinder ud som urin. Mængden kan variere fra 800-2000g.

Genbrug i naturen - genbrug af formler

Sammenligner vi formlen for fotosyntese og formlen for produktion af kropsvarme er faktisk den samme. Formlen genbruges baglæns:

    • Fotosyntese den ene vej
    • Respiration / stofskifte den anden vej
    Fotosyntesen binder energi . . .
udåndingsluft + vand + sol-energi —> druesukker + ilt
kuldioxid + vand + lys-energi —>

glucose + oxygen

6 CO2 + 6 H2O + energi —> C6H12O6 + 6 O2
     
    Respiration afgiver energi . . .
druesukker + ilt —> udåndingsluft + vand + energi
glucose + oxygen —> kuldioxid + vand + energi
C6H12O6 + 6 O2 —> 6 CO2 + 6 H2O + energi

Der er genbrug i naturen. Læg mærke til, at atomerne går heller ikke til grunde. Der er en stofbevarelse på begge sider af pilen ligningerne. Genbrug er naturens opfindelse - ikke kun moderne snak for miljøinteresserede.

Kulstofs kredsløb er mere indviklet

Se miljøorganisationen NOAH's hjemmeside om det naturlige kulstofkredsløb . . .

Noah' hjemmeside om kulstofs kredsløb

   

­