­

Fokusområde i naturfagene

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

- om affaldshåndtering, skrald, forbrænding, forurening, luftforurening

Her er et emne, hvor vi har fat i de 4 naturfag: Biologi, geografi, fysik og kemi. Vi skal allerede i 7. klasse forberede os på afgangsprøven i 9. klasse, som har stof med fra alle naturfag.

Dette fokusområde kan behandles på flere forskellige måder. Nogle mener, at det udelukkende handler om CO2, atmosfæren og luftforurening.

    svovl350

Her på natur9.dk vælger vi at tage det synlige affald med også. Det er et stort emne, og politikerne verden over er bekymrede for vores fremtid.

Tobaksrøg er også noget, vi kan se på i dette emne. Det har absolut noget med udledning af stoffer at gøre.

  cigaret01

Brain storm

Den enkeltes udledning af stoffer . . .

  • Affald, skrald
  • Spildevand, toilet, bad, tøjvask
  • Transport, bil, bus, tog, cykel, gåtur
  • Hus og hjem, opvarmning, aircondition
  • Tobaksrøg, rygerlunger, lungekræft, passiv rygning, anti-ryge-kampagner

Samfundets udledning af stoffer . . .

  • Industri og miljø
  • Kul, olie og naturgas
  • Infrastruktur, offentlig transport, godstransport
  • Flytraffik, skibsfart, gods
  • Global opvarmning, drivhuseffekt, klimaændringer
  • Nitratforurening i landbruget, kunstgødning, nedsivning i grundvandet
  • Gylle fra svineproduktionen, lugt
 

Frisk luft, en let vind og dejligt vejr
Vi vil gerne have lov at bevare vor natur, både til os selv men også kommende generationer.

Cykel til kørsel i modvind - var det ikke en god ide?
Bæredygtig og uden forurening! Cyklen er udstillet på Energiakademiet på Samsø.

­