­

Elektroner og Niels Bohr

For 100 år siden fremsatte englænderen Rutherford teorien om, at der kredser elektroner uden om atomets kerne. Danskeren Niels Bohr offentliggjorde i 1913 bl.a. disse påstande:

*   Elektronerne bevæger sig i faste baner, skaller, rundt om atomkernen.
*   De ydre skaller rummer flere elektroner end de indre.
*   Antallet af elektroner i et atom er afgørende for det kemiske egenskaber.
*   Når en elektron bevæger sig fra en ydre skal ind mod en indre, afgiver den lys i form af en foton.

Elektronskaller og løg

Når man skærer et løg over, kan man se de forskellige skaller, det er opbygget af. Vi kan sammenligne et løg med et atom og elektron­skallerne, som elektronerne befinder sig i.

Der findes op til 7 elektronskaller omkring kernen i et atom.
Der kan være fra 2 til 32 elektroner i skallerne:

     2 i første skal
     8 i anden skal
   18 i tredje skal 
   32 i hver af de næste skaller

Ser vi på det periodiske system, har vi elektronskallerne ude til højre.
Brint, hydrogen, har én enkelt elektron i første skal.

 

 

Litium og Beryllium har elektroner i både 1. og 2. skal.

 

 

Natrium og Magnesium har fyldt de to inderste skaller op.

 

 

 

 

 

Kommer vi til f.eks. Stromtium, har vi 18 elektroner i 3. skal.
Så kan der heller ikke være flere.

 

 

 

Radium har fyldt op med 32 elektroner i 4. skal.

­