­

Atomerne bliver større:  Kulstof, ilt og klor

Kulstof

Når vi skal se på nye grundstoffer, må vi have fat i flere protoner, neutroner og elektroner.

Forskerne har opdaget, at elektronerne går sammen 2 og 2 i skallerne, sådan som det ses her på en model af et kulstof-atom. Kulstof hedder også carbon og forkortes C.

Kernen bliver hurtigt stor og vanskelig at tegne, så derfor vælger man at tegne kernen som en cirkel med angivelse af protonernes antal.

For kulstofs vedkommende skriver man en cirkel med 6+ indeni.

Kulstof er et vigtigt grundstof. Liv, som vi kender det, er baseret på kulstof. Al vores mad og vores krop indeholder carbon.


 
   

Ilt

Et andet livsvigtigt grundstof er ilt, idet det indgår i vand og mange kemiske reaktioner. Kemikerne kalder ilt for oxygen, derfor forkortelsen O. Prøv at tegne atomet til færdigt, idet vi nu blot markerer kernen med en cirkel og tallet 8+.

 

Se på atommodellen og besvar spørgsmålene.

      •   Hvor mange protoner?           ________

      •   Hvor mange neutroner?         ________

      •   Hvilket grundstofnummer?    ________

   

Klor

Det er vigtigt at kende klor-atomet, fordi almindeligt salt indeholder natrium og klor. Prøv at tegne atomet ærdigt, idet vi nu blot markerer grundstofnummeret i en inderste cirkel og bemærker, der er hele 3 elektronskaller.

 

Se på atommodellen og besvar spørgsmålene:

      •   Hvor mange protoner?        _________

      •   Hvor mange neutroner?      _________

      •   Hvilket grundstofnummer? _________

Videoclip

Her kan du få det gennemgået en lidt mere levende måde . . .

­