­

Eksempel på et prøvespørgsmål

Hele emnet/kapitlet om svingninger og bølger kan opsummeres i et prøvespørgsmål.
Her et eksempel:

Tegn og fortæl, planlæg og udfør nogle forsøg,
der siger noget væsentligt om:

Svingninger og bølger

 

Tag f.eks. udgangspunkt i følgende:

     •   Et pendul

     •   En stående svingning

     •   Ringbølger

  

Du kan også komme ind på:

     •   Bølger og begreber

     •   Lyd og lys

     •   De syv energier

     •   Tsunami i Japan den 11. marts 2011

 

Når du har læst spørgsmålet her i rammen ovenover, så prøv at forestille dig, at du er til afgangsprøven i fysik/kemi.

Lav en disposition som viser, hvordan du vil gribe det hele an:

     •   Hvilke to forsøg vil du gennemføre fra først til sidst?
     •   Hvilke forsøg vil du evt. blot omtale mundtligt?
     •   Hvor vil du finde teori i tekstbogen, som støtter forsøgene
     •   Sæt teorien op i en logisk rækkefølge.
     •   Forklar, hvorfor den valgte teori er relevant.

 

­