­

Jordens fødsel


og livets gåde

 

 

TV, bøger og tidsskrifter beskriver Jordens dannelse, og hvordan betingelserne for liv er blevet opfyldt.

Mange ser det som et valg mellem Bibelen og videnskaben, mellem tro og viden.

 

Elevopgave

Prøv af sammenligne de to opfattelser:

  • Sammenlign en videnskabelig forklaring med Bibelens skabelsesberetning. Find nogle fælles træk, selv om teksterne er meget forskellige.

  • Find de fælles vilkår for liv, som teksterne hver især sætter op.

  • Beskriv kort med dine egne ord, hvad der sker de enkelte dage i skabelsesugen.

  • Hvilken historie tror du mest på?

Skriv din besvarelse i et tekstbehandlingsprogram.
 

Videnskaben og Jordens tilblivelse

Bibelen og Jordens skabelse

Der er flere teorier om, hvordan Jorden blev dannet for ca. 4.600 millioner år siden. Videnskaben forestiller sig, at en masse støv og gasser trak sig sammen til klippeblokke og dannede jordkloden.

 

Klippeblokkenes sammenstød frigjorde energi, som opvarmede jorden kraftigt. Der opstod mange vulkaner, og der blev dannet en fast jordskorpe.

 

En masse vanddamp strømmede op fra vulkanerne. Det steg op og faldt ned som regn. Jorden blev afkølet, og vandet samlede sig i store verdenshave, søer og vandløb.

1. dag

v1  I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

 

v2  Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

 

v3  Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.

 

v4  Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.

 

v5  Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

Den store vulkanske aktivitet er også baggrunden for dannelsen af Jordens atmosfære. I begyndelsen bestod den af kvælstof, brint, kultveilte og vanddamp - men næsten ingen ilt.

 

For 3.800 millioner år siden levede de første levende organismer på Jorden. De kunne leve uden ilt.

 

Solens lys omdannede ammoniak og vanddamp til kvælstof og ilt. 

2. dag

v6  Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;

 

v7  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.

 

v8  Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.

For ca. 600 millioner år siden dukkede de grønne planter op. De var med til at danne den nuværende atmosfære.

3. dag

v9  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete.

 

v10  Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.

 

v11  Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;

 

v12  jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.

 

v13  Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag.

Beskrivelsen herover er en genfortælling af teksten i en skolebog til fysik/kemi i 7. klasse.
Se Ny Prisma 7 side 62,
Forlag Malling Beck, 1998. 

Bibelteksten er fra 1. Mosebog kap. 1.
i den autoriserede udgave, nov. 1992.
Gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.

Klik evt. ind på:

Tycho Brahes hjemmeside
- hvis du vil vide mere om solsystemets dannelse.

http://www.bibelen.dk
- hvis du vil læse mere om de næste dage i skabelsesugen.

­