­

kemi piger vand

Sådan bliver du amatørlaborant med fokus på

Vandanalyse

Vi bruger meget vand i Danmark. Og det skal være rent.

En almindelig dansker bruger ca. 130 liter rent vand i døgnet. Til mad og drikke, rengøring, brusebad og toiletbesøg.

En laborant undersøger, om vandet er i orden.

Lær at analysere vandprøver

Vi skal i gang med at lave vandanalyser. Danmark har verdens bedste drikkevand, og det skyldes vores gode grundvand. I mange andre lande drikker man overfladevand fra søer.

 

Drikkevand skal være rent, både kemisk og biologisk.

 

I vores kemitimer koncentrerer vi os om den kemiske analyse.

 

Et professionelt laboratorium undersøger for både mineraler og bakterier.

 

    En gruppe elever råhygger sig med
"Den store vandanalyse".

Du skal lave kemisk analyse på følgende vandprøver:

drikkevandsflasker 350     • Drikkevand fra vandhanen

     • Drikkevand på flaske

     • Cola

     • Havvand fra Vejle Fjord

     • Vand fra svømmehallen

     • Å-vand

     • Vand fra en andedam

Vi afslutter det hele med en stor vandanalyse, hvor vi repeterer og sammenholder vor viden i en vandanalyse-rapport.


 

ion vandanalyse

Det handler om ioner

Når vi kemisk undersøger vandprøver, påviser vi ioner. Derfor skal man vide, hvad en ion er.

En ion er et grundstof eller et molekyle, som har afgivet eller optaget en eller flere elektroner.

- eller

En ion er et grundstof eller et molekyle, som har en elektrisk ladning, enten positiv eller negativ.

 

Den store vandanalyse er egentlig en jagt på ioner.

Det lyder måske svært, men det er spændende og nemmere, end det lyder til.

 

Analyse af ioner
Påviser Forbrugsstoffer

pH

pH-værdi handler om koncentrationen af brintioner H+

Sur eller basisk Universalindikator
Kalkindhold Ca++ Vands hårdhed Stiks fra Aquadur
Kloridprøven Cl- Klor / salt Salpetersyre HNO3
Sølvnitrat AgNO3
Nitrat NO3-  og Nitrit NO2   Sticks 
Jern Fe++ Okker Stiks fra Quantofix
Fosfat PO4--- Forurening af spildevand eller rester fra gødning  Testsæt med sticks
Sulfatprøven SO4-- Saltsyre HCl
Bariumklorid BaCl2

 

Vær forberedt på det værste

Cola kan ikke anbefales som drikkevand. Det er en af de konklusioner, vi når frem til her i afsnittet om vandanalyse. Vi påviser nemlig . . .

 • Der er fosforsyre i Cola. Det påviser vi med fosfat-prøven.
 • Væsken er alt for sur med en pH-værdi på omkring 2,5. Det usundt for tænder og mave.


Det kan vi . . .

Vi har brug for et skema, hvor alle vore analysemetoder er med. Alt hvad vi har lært om vandanalyse – og lidt til. Det er ikke så tit, at man kører hele listen igennem. Ofte er man kun interesseret i at checke for noget bestemt.

Men herunder er hele listen. Så kan du vælge det, du er på udkig efter.

 

Det kan vi ikke . . .

Der er et hav af vandanalyser. Ofte er man også interesseret i iltindhold. Vi ønsker alle at få rent drikkevand, og derfor foretages der jævnligt grundige analyser.

Hvis vand indeholder jern, bliver det brunt/orange. Denne jernforbindelse kaldes okker, et naturligt farvestof.

 

Et klip fra en professionel rapport

Vi skal lige se på et udsnit af en rigtig professionel rapport, som du vil møde i detaljer senere. Bemærk at den opgiver stoffer til venstre, dernæst mængden, måleenhed og til sidst grænseværdierne.

 

Grænseværdier

Vi efterligner en professionel rapport, som er trykt i vores kemibog. Her står der bl.a. de tilladte grænseværdier. Læg mærke til følgende:

 

Der er nogle vejledende værdier, som man helst skal ligge under.

Der er nogle maksimal-værdier, som er det absolut højest tilladte.

Klip fra en professionel analyserapport

 

Vi skal lige se de professionelle over skulderen . . .

På et rigtigt laboratorium kan man teste for flere ting end det, vi når at lære på få uger. Men vi får en idé om, hvad det vil sige at være laborant.

En ægte rapport

Det er rart at se, hvordan en rigtig vand-analyse-rapport ser ud. Vi har fundet en, der er nogle år gammel, men det er fint til vores brug. Dato, navn og sted er slettet for at holde resultatet anonymt. Der er nu ellers ikke noget at klage over i rapporten.

Tryk på rapporten til højre, hvis du vil se den i stort format. Åbner i nyt vindue

 

 

Fremlæg dine resultater for klassen

Den store vandanalyse er godt forsøg, hvor man senere kan fremlægge sine resultater for resten af klassen som en forberedelse til afgangsprøven. Gennemgå vandanalysen og gå i detaljer med f.eks. kvælstof, vands eller saltes egenskaber.

Tag en tur på nettet og find noget om drikkevand, vandanalyse eller købevand. Brug materialet som et supplement til afgangsprøven. Det vil sikkert imponere censor.

Forbered dig på at gå i dybden med et eller flere emner.

Her er en liste . . .

 1. Hvorfor er det godt at vide noget om kalkindholdet i drikkevand?
 2. Hvad kan man bruge kloridprøven til?
 3. Gennemgå reaktionsligningen for sulfatprøven.
 4. Gennemgå kvælstofs kredsløb.
 5. Tegn en fosfat-ion og redegør for elektronbindingerne.
 6. Fortæl hvad NPK-gødning er.
 7. Fortæl noget om drikkevand i Danmark.
 8. Redegør for måling af pH.
 9. Hvad er det for ioner vi tester for i vandanalysen?
 10. Ioner og Det Periodiske System.
 11. Forklar hvordan et vandmolekyle er opbygget.
 12. Fortæl noget om vands egenskaber.

 

­