­

Fosfat

 

Substral plantegødning

Planter har brug for makro-næringsstofferne NPK, altså . . .

          N     Nitrogen, kvælstof

          P     Phosphor, fosfor

          K     Kalium

Substral indeholder NPK-gødning samt en række mikronæringsstoffer.

Prøv at lave en fosfatanalyse på Substral (skal fortyndes).

Fosfor er vigtigt i forbindelse med planternes frøsætning.

I drikkevand må der ikke være særlig meget fosfat, nemlig helst mindre end 0,015 mg pr. liter. Maximalværdien er 0,15 mg pr. liter.

 

Quantofix

Fosfat-sættet kan kun bruges til almindelige vandprøver.

Den giver et forkert resultat, hvis man f.eks. prøver sig med en analyse af fosforsyre.

 

Fosfat-ion

En fosfat-ion består af fosfor og ilt. Læg mærke til strukturformlen, at der er både enkeltbindinger og en dobbeltbinding. Tre af iltatomerne har hver en elektron til overs og derfor mulighed for at binde sig til andre atomer/molekyler.Fosfats kemiske formel er PO4---  eller PO43-          

 

 

Fosforsyre i Cola

Vi kan påvise meget fosfat i Cola. Der er nemlig fosforsyre og kulsyre i Cola. Det gør, at sukkeret i Cola'en optages hurtigere. Desværre ødelægger syren tænderne og nedbryder knoglerne.

 

 

 

fosfatproeve girls

­