biogas busbiogas skilt

Biogas

Biogas opstår ved nedbrydningsprocesser overalt i naturen. Gassen består fortrinsvis af methan (CH4). Den hører til serien af kulbrinter.

 

Sumpgas

Når vandet i en mose er stillestående, kan der opstå mangel på ilt, O2. Nogle bakterier kan leve under disse forhold, hvor de skaffer sig energi ved respiration uden ilt:

4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O

      methan molekyle
      

 

Det er spændende at komme til en mose, hvor der bobler gas op.

 

Kig på videoklippet her til højre.     > > >

 

Man kalder det for en anaerob (iltfri) forrådnelse af planterester, træmasse dvs. cellulose.

 

Produktionen af biogas foregår kun under anaerobe forhold, hvor bakterier og enzymer er aktive.

 
     

Gylle og biogas

Biogas produceres af gylle, husholdningsaffald og andre organiske materialer, der pumpes ind i en iltfri beholder. Materialerne nedbrydes af bakterier. Biogassen renses og sendes ud i gasnettet og erstatter de fossile naturgas.

Kilde: Nature Energy

 

 

Kik forbi på Nature Energy's hjemmeside. Der er virkelig meget interessant at kigge på.

Klik her . . . 

  biogas02
     

Hvad kan vi bruge biogas til?

Biler kan køre på biogas. I København kører Danmarks travleste busser på linie 5C på biogas.

 

Halvdelen af Danmarks busser kan i teorien køre på det biogas, der kan produceres af vores madaffald. Vi skal bare være bedre til at sortere vores affald.

 

Gas har en høj forbrændingstemperatur. Det er der brug for flere steder i virksomheder og industri.

 

10 tons madaffald kan omdannes til biogas, nok til et helt års forbrug i en normal husstand.

 

Al Danmarks madaffald vil faktisk kunne opvarme omkring 70.000 hjem.

 
     
 

En ko kan bøvse

Forskere fra Aarhus Universitet har opdaget, at en hidtil overset gruppe mikroorganismer i koens vom spiller en betydelige rolle i koens udledning af den potente drivhusgas metan.

 

Når køer bøvser, er det ikke bare lugt og lyd, der kommer ud. Drivhusgassen metan er også en del af pakken. Som drivhusgas har metan omkring 21 gange større effekt end CO2, så forskere har i de senere år haft stor fokus på at reducere køernes udledning af metan.

  ko methan
     

Vi slår en prut

En prut (slang for fjært, latin: flatus) er et udslip af tarmgas fra endetarmen. Svovlbrinte i denne gas giver en ubehagelig lugt. Pga. tarmfloraen er udslippene både naturlige og uundgåelige.

 

Den menneskelige tarm producerer normalt en vis mængde tarmgas pr. døgn; hvis denne mængde tiltager eller aftager kan det være et udtryk for en ubalance i tarmfloraen. Noget sjældnere kan ændringer i balancen – eller en hel udeblivelse af tarmgas – være symptom på sygdomme i tarmen, f.eks. tarmslyng.

 

Anders Ands hjemmeside er ikke bange for at snakke om prutter. Der er faktisk en hel del interessante detaljer.

Klik her . . .

 
  prut joakim
     

Biogas i Kolding Kommunale Rensningsanlæg

Noget af slammet rådner og danner naturgas, som bruges af en stor 8-cylindret motor til at producere elektricitet med. Strømmen bruges til at trække de mange pumper i rensningsanlægget.

 

Den hjemmelavede elektricitet dækker ca. 20 % af rensningsanlægets forbrug af elektricitet.

 

Besøg Koldings renseanlæg.  Klik her . . .

  biogasmotor
     

Smart Energy Systems

Biogas er en vigtig del af fremtidens energiforsyning. Mange kloge mennesker forsøger at finde nye veje for at skaffe os elektricitet, opvarmning af huse og brændstof til biler, skibe og fly.

 

Se dette videoklip om energi i fremtidens Danmark. Der er gode animationer. Bemærk at det varer over 17 minutter.