Kredsløb i naturen

 

Formål      

At kende de vigtigste kredsløb i naturen

At kunne forklare vandets kredsløb, kulstofs kredsløb og kvælstofs kredsløb

Materialer

Diverse biologi– og geografibøger        PC med internetadgang

               

Fremgangsmåde/brugsanvisning

 • Forklar vandets kredsløb
  Dansk landbrug har behov for regn; hvor meget og hvornår?
 • Drikkevand og spildevand. Et menneskeskabt kredsløb.
 • Forklar fotosyntesen og kulstofs kredsløb
  Dansk landbrug producerer fødevarer; hvad har det med fotosyntesen at gøre?
 • Forklar kvælstofs kredsløb
  Dansk landbrug producerer protein; hvilke fødevarer tænker vi normalt på i den forbindelse?
 • Forklar en fødekæde
  Dansk landbrug kender til fødekæder; giv et eller flere eksempler

 

Vands kredsløb

 

Vand og menneskeskabt kredsløb. Vi pumper grundvand op og sender det ud til forbrugerne. Spildevand skal renses inden det sende ud i å og vandløb.

Kulstofs kredsløb

Kvælstofs kredsløb

Fødekæde

vand menneskeskabt kreds