­

advarsel04

Delemne, problemstilling og arbejdsspørgsmål

Forberedelse til FP9, den mundtlige, praktiske prøve i fællesfaglige fokusområder

Vi skal prøve at finde et delemne og en problemstliling. Derefter skal der udarbejdes arbejdsspørgsmål.
Gør brug af naturfagenes kompetenceområder, se nederst på siden.

Brug en skabelon, helst en Microsoft Word fil.
Hent skabelon - klik her

Den første side af dokumenter herunder skal udfyldes og sendes til censor 2-3 uger før FP9, naturfagsprøven.
Siden med kompetencer arbejder du selv med og bruger den, når du skal fortælle din lærer og censor, hvad der skal se under naturfagsprøven.

 

Her ser du et screen dump af skabelon og kompetenceområder . . .

skabelon straaling

kompetencer

 

undervisningspakken2023

­