­

kemidrenge

Kemi og faresymboler

Vi har mange forskellige kemikalier stående hjemme i vores bryggers, vaskehus, køkken og fyrrum. Mange af flaskerne er farlige for os at få på f.eks. huden, i øjnene eller i munden. Derfor er man i Europa blevet enige om en række symboler, der advarer om farerne.

   

Gammelt
symbol
  Nyt
symbol
  Betydning   Eksempel
   

Lokalirriterende
Fare for irritation for hud og øjne.
Brug evt. handsker og briller.

  Klorin
    Ætsende
Fare for skader på huden, enten som rødme eller endda åbne sår. Pas på øjnene.
  Saltsyre, svovlsyre, salpetersyre,
natriumhydroxid, klor
    Miljøskadelig
Nogle kemikalier kan være skadelige for naturen og vandmiljøet, selv om de ikke er farlige for os.
  Terpentin, sprit
    Brandfarlig
Nogle kemikalier kan blive meget farlige, hvis de varmes op. Her kan det være alt fra faste stoffer til væsker og gas.
  Sprit, benzin, acetone
    Oxiderende
Nogle stoffer frigiver ilt, når de udsættes for varme. Det sætter gang i forbrændingen.
  Kaliumpermangenat, salpeter, sukker
    Eksplosionsfarlig
Næsten al fyrværkeri burde være mærket med dette symbol.
  Trotyl, C4, dynamit, brint, fyrværkeri, spraydåser
    Giftig
Nogle stoffer giftige, andre er kræftfremkaldende.
  Nikotin, blåsyre, bly
      Helseskadelig
Kemikaliet udgør en alvorlig sundhedsfare. Farlige at få ind i kroppen gennem huden, munden eller lungerne.
  Koffein, ethanol
      Trykflaske
Disse flasker indeholder luftarter, som bliver ekstra farlige i forbindelse med ildebrand.
  Brint, ilt, acetylen

Gode råd

Her 5 gode råd om kemikalier i hjemmet . . .

Info og video

Her er flere gode videoklip med reel information . . .

Fri fantasi og eventyr bruges for at fortælle om faresymbolerne. Her er et eksempel . . .

De er lavet nogle videoer, hvor faresymbolerne har menneskekrop.

­