Fossile brændstoffer

- en del af Danmarks energiforsyning

Vi har brugt kul i mange år i Danmark. Måske tror du, at kul er gammeldags, noget med damplokomotiver og sort røg.

 

Danske elkraftværker er kulfyrede, og dampen driver turbiner og generatorer til produktion af elektricitet.

Bilerne kører på benzin eller diesel, og det kommer de nok til lidt endnu.

 

Der er forsøg med elbiler, men batterierne er problemet. Det er hurtigere at tanke en bil end at oplade et batteri.

Ude i Vesterhavet er der naturgas. Vi bruger det mest til opvarmning i boligerne.

 

Som du ser på billedet her, kan man nogle steder finde olie og gas i undergrunden.

Tegning: Dong

 

Wikipedia

De fossile brændstoffer og fossile brændsler er en energireserve, der har ligget i jorden gennem millioner af år. Her er organisk materiale blevet udsat for et meget højt tryk, og er omdannet til fossile brændstoffer. De fossile brændsler består hovedsageligt af kulstof og brint.

 

Helvedets port - et åbent krater i Turkmenistan, hvor der afbrændes fossile brændstoffer, der er aflejret i undergrunden.