­

Evaluering efter hvert kapitel

Året igennem bliver eleverne mindet om, at de skal til en praktisk, mundtlig afgangsprøve til sidst. Så når vi er færdige med et emne, er der et eksempel på et prøvespørgsmål, både i elevernes notatmappe og på hjemmesiden.

Eleverne bliver bedt om at lave en punktopstilling / disposition, som viser, hvordan de vil besvare opgaven. Her skal eleven selv angive, hvilke forsøg og hvilken teori, der er relevant for emnet. Mange elever har svært ved opgaven i begyndelsen af skoleåret, men når de har prøvet det nogle gange, går det næsten pr. rutine. Evalueringerne er med i 9. og 10. klasse.

Herunder ses den øverste halvdel af det notatark, der er i elevernes mappe. Til introduktion / indledning skriver man nogle stikord om emnet, f.eks. hvor vi møder emnet i hverdagen.

 

­