­

Der er mange formål med forsøgene i fysik og kemi

          •   Motivere eleverne
          •   Variation i undervisningen
          •   Krav fra Undervisningsministeriet, dvs. læseplan, CFK
          •   Engagement
          •   Underholdning
          •   Lære eleverne selvstændighed
          •   Lære eleverne samarbejde
          •   Lære eleverne at beskrive virkeligheden
          •   Indlæring af naturvidenskabelige arbejdsmetoder
          •   Give større indsigt i og forståelse af fænomener inden for fysik og kemi
          •   Eleverne kan undervise hinanden; aflaster læreren
          •   Forberedelse til afgangsprøven

Fire betingelser skal være opfyldt for, at man kan deltage i elevøvelserne . . .

          •   Alder
          •   Modenhed
          •   Indsigt
          •   Rutine

­