­

Fremstilling af ethanal

Ethanol bliver til ethanal

Når kroppen skal nedbryde alkohol, dvs. ethanol, bliver det først til ethanal.

 

Ethanal kan vi lave i et lille enkelt forsøg med en kobbertråd og sprit.

   

Vi skal have lavet en kobberspiral, for den har nemlig en stor overflade.

 

En kobbertråd vikles omkring en blyant eller en tynd kuglepen.

   

Kobberspiralen skal varmes op, så den bliver lidt rød. Opvarmer du for meget, kan den knække over.

 

Kobbertråden bliver lidt mørk. Kobber går i forbindelse med luftens ilt og danner kobberoxid, CuO.

 

Før kobberspiralen ned i en reagensglas med lidt sprit i bunden. Spiralen må ikke røre selve spritten, kun dampene. Gentag forsøget.

   

Iagttag hvad der sker med tråden nede i glasset og senere når den kommer op igen. Kobbertråden bliver helt blank. Kobberoxiden er væk og der er igen rent kobber.

 

Bemærk at lugten i reagensglasset har ændret sig. Der lugter af ethanal og ikke sprit.

 

Forsøget lykkes bedst i et smalt glas. Et reagensglas er bedre end et måleglas.

Formler

 

Den varme kobbertråd med CuO har været i stand til at snuppe et par brintatomer fra spritten. Der er dannet ethanal og vand.

    Vi ser på reaktionsskemaet

     CuO + C2H5OH > CH3CHO + Cu + H2O
     Kobberoxid + ethanol > ethanal + kobber + vand

   

Når ethanol skal nedbrydes i kroppen sker det med forskellige enzymer og ikke en varm kobbertråd.

 

Der skal bruges ilt til alle tre trin i nedbrydningen af alkohol.

 

Først nedbrydes ethanol til ethanal, derefter til eddikesyre og til sidst til kuldioxid og vand.

    Ethanols omdannelse i organismen

     2 C2H5OH + O2 > 2 CH3CHO + 2 H2O
     Ethanol + oxygen > ethanal + vand


     2 CH3CHO + O2 > 2 CH3COOH
     Ethanal + oxygen > eddikesyre


     CH3COOH + 2 O2 > 2 CO2 + 2 H2O
     Eddikesyre + oxygen > kuldioxid + vand

   

Lige én gang til

Formålet med forsøget er at fremstille det produkt, man får ”tømmermænd” af. Kroppen nedbryder nemlig ethanol til ethanal.

 

Materialer

     •   Reagensglas

     •   Stativ

     •   Bunsenbrænder

     •   Kobbertråd, 1mm Ø

     •   Ethanol, husholdningssprit

 

­