­

vaegtstang01

lege vippe

Vægtstang

Du kender vippen fra legepladsen. Nogle gange er der ikke rigtig balance lige med det samme, men så kan man flytte sig lidt frem og tilbage.

Når vi snakker om mekanisk fysik, så er der tale om en vægtstang. Der er tale om vægt og afstand fra et omdrejningspunkt.

 

scissors

En saks er også en vægtstang. Du bruger kun spidsen af saksen, hvis det er nemme ting at klippe i. Hårde ting klipper du længere inde i saksens næb.

Du udnytter det store håndtag, når du skal klippe noget hårdt. Du udnytter noget vi i fysikken kalder vægtstangsprincippet.

En nøddeknækker virker efter samme princip.

 

koben

Vi bruger vægtstænger mange steder i hverdagen, uden at vi tænker over det.

Her er en tyv ved at brække ind gennem et vindue. Han bruger et koben. Han benytter sig af vægtstangsprincippet.

I vort stille sind kunne vi ønske os, at han ikke havde hørt efter i fysik i skolen, da han lærte om vægtstangsprincippet.

 

vaegtstang02

Der er flere modeller, du kan bygge med LEGO Education 9686, når du vil snakke om vægtstangsprincippet.

Vægten til højre er en model af den kendte brevvægt.

Byg en model med LEGO og forklar hvilke fysiske og mekaniske ting, den indeholder.

 

 

 

 

 

scale-md

Vægte har været brugt i årtusinder. I dag er de også et symbol på retfærdighed.

Vægtskålene bruger det fysiske princip om ligevægt.

 

 

 

 

messingvaegtVægte kan godt være avancerede, selv om de er gammeldags. Denne kontorvægt har to skalaer og kan veje fra 10 g til 1000 g.

Det er en god vægt, der altid er klar til sit job. Den kræver ikke strøm eller adgang til internettet.


 

 

 

 

 

lego brevvaegt

Får du tid og lyst, kan du lave en brevvægt i LEGO. Den er med i LEGO Education og byggevejledningen har nr. 06.

Kig på tegningen og se, om du kan forklare, hvordan brevvægten virker. Den benytter nemlig vægtstangsprincippet.

 

 

kraft gange arm678

Kraftmomentet er kraftens størrelse ganget med dens arm (dvs. afstanden fra understøttelsespunktet målt vinkelret ind på kraftens retning). For en vægtstang, hvis lange arm er a gange længere end den korte arm, er den kraft, den lange arm skal påvirkes med for at opnå ligevægt, derfor a gange mindre end kraften på den korte arm.

Brain Storm

Vi møder vægtstænger mange steder i hverdagen, uden at vi tænker over det.

  • En "vinget" proptrækker. "Vingerne" er faktisk vægtstænger, som omsætter den lange nedadgående vingevandring ved den yderende med lille kraft - til en kort opadgående vandring ved fortandingen ved inderenden, af korkproppen med stor kraft.
  • Dækjern fungerer også vægtstænger, når anvendt på den rette måde.
  • Vippe (legepladsudstyr) hvor de tungere børn sidder nærmere midten og det lette barn derfor kan presse sin ende af vippen til jorden.
  • Koben
  • Tang
  • Skævbider
  • Nøddeknækker
  • Saks
  • Håndsving, drejbare håndtag med aksel
  • Drejbart dørhåndtag
  • Drejbart håndtag til ventiler, pumper...
  • Cykel pedalarm (overfører fodens tryk (og træk hvis racerpedal) til krankakslen (til tandhjulet til cykelkæden).
  • Krumtapaksel
  • Hjul med aksel, vandmøllehjul (enkel maskine) – hjulet kan opfattes som / opløses i uendelig mange vægtstænger gående fra omdrejningspunktet og til der hvor hjulet skal afgive eller modtage kraft. Hjulet overfører kraft fra eller til omdrejningspunktet (akslen) eller et andet sted på hjulet.
  • Tandkrans
  • Svingplade – svingpladen kan opfattes som / opløses i uendelig mange vægtstænger gående fra omdrejningspunktet og til der hvor svingpladen skal afgive eller modtage kraft.
  • Svingpladen overfører kraft fra eller til omdrejningspunktet – f.eks. en aksel.

Mange (menneske)knogler med påhæftede sener (kraftformidler) + muskler (kraftudøver) tæt på drejepunkt (knogleled). F.eks. lårben, arm, underkæbe... Ambolten og hammeren i mellemøret fungerer begge som en slags vægtstænger.

vaegtstang legotekst

Moment

momentnoegle

Når man skruer hjulene fast på en bil, bruger man en momentnøgle. Gæt hvorfor? Er det ikke nok bare at skrue dem fast?

 

Fakta og begreber

  • Kraft måles i Newton og forkortes F.
  • Masse angives i kg og forkortes m.
  • Afstand måles i meter og forkortes D.
  • Når vi snakker om vægtstangsprincippet skal vi kende begrebet kraftmoment.
  • Kraftmoment er lig med afstand (fra et fast punkt) til et objekt ganget med kraften.
  • F * D = M (kraftmoment) - så jo længere væk et objekt er fra et fast punkt - jo større er kraftmomentet.

    

­