Ståluld kan brænde

Ståluld er lavet af jern. Og jern kan jo ikke brænde. Jo, ståluld er så findelt, at det kan tændes med en lighter.

Forsøg:

Lav en lille bakke af aluminiumsfolie og læg den på en laboratorievægt.
Tag en portion ståluld, 8-10 g. Find en lighter frem.


Spørg eleverne hvad der vil ske med vægten af stålulden, når den er brændt af . . .

Vil den veje mindre?
Veje det samme?
Vil den tage på i vægt?
Der bruges ilt ved en forbrænding. Luftens ilt går sammen med jernet og danner jernoxid. Det er et helt andet stof med helt andre egenskaber. Det afbrændte ståluld er slet ikke så stærkt mere.