­

Butangas kan brænde

Alkanerne er kulbrinter: gasser, benzin, petroleum m.m. De kan brænde, fordi de består af kul og brint. Bruges som energikilde. Kaldes for fossile brændstoffer.

Forsøg: Påvis varme, lys og vanddamp ved afbrænding af lightergas. Brug et bægerglas, vend det med bunden i vejret og hold flammen ind under glasset. Duggen på indersiden af glasset er vanddamp fra afbrænding af gassen.

­