­

Når gas og benzin brænder

Det kemiske navn for lightergas er butan, og det hører til gruppen af kulbrinter, også kaldet alkaner. Molekylet er opbygget af 4 kulstofatomer og 10 brint.

 

Når det brænder, bruges der ilt og resultatet bliver kultveilte og vand. Her er reaktionen, og E betegner energi:

C4H10 + 6½ O2  →  4 CO2 + 5 H2O + E

Man kan let påvise vandet ved at holde et reagensglas hen over en lighter. Der kommer dug på glasset.

Er man på hyttetur eller i sommerhus, varmer man måske op med flaskegas, som er en blanding af kulbrinterne propan (C3H8) og butan (C4H10). Det giver et meget fugtigt og klamt indeklima, og det hjælper ikke rigtigt at lufte ud. Et sommerhus, der står uopvarmet meget af året, burde derfor ikke opvarmes med gas. Hellere elektricitet eller brændeovn.

 

Benzin

Vi bruger benzin i vore biler, motorcykler og scootere. Når vi forbrænder benzin, gør vi det for at udnytte den kemiske energi og omdanne den til bevægelsesenergi. Den kemiske reaktion for benzin/heptan er:

C7H16 + 11 O2  →  7 CO2 + 8 H2O + E 

DSC 3221Benzin bruger ret meget ilt, når det brænder. Prøv at sammenligne reaktionen for benzin med forbrændingen af lightergas. Benzin kan derfor nemt slukkes ved at kvæle ilden, så der ikke kommer ilt til.

Læg også mærke til den store mængde vand, der kommer som biprodukt. Det skal ud gennem udstødningsrøret på bilen. Kører man mange korte ture, sætter vandet sig i udstødningssystemet som kondensvand, der giver rust. Derfor har bilen bedst af at blive ordentlig varm, inden den stoppes. Korte ture er ikke billige.

Den store mængde CO2 udledes i atmosfæren, for en del forskere mener, at det øger drivhuseffekten, dvs. den globale opvarmning.

 

naturgas

Fossile brændstoffer

Råolie, naturgas og kul blev dannet i forhistorisk tid i forbindelse med store naturkatastrofer. Nogle kristne geologer mener, at det skete i forbindelse med den bibelske syndflod. Organisk materiale blev begravet og dækket med f.eks. sand og ler; senere blev det forstenet og siden hen under tryk omdannet til olie, gas og kul. Bemærk at energien i disse produkter blev oprindeligt bundet ved fotosyntese.

 

­