Katjas historie - datter af et misbrugshjem

katja200

Katja Balselv Nielsen kan smile i dag, selv om der var mange dystre oplevelser i barndommen.

"Jeg har tilgivet min mor!" -siger Katja. Hun tilkendegiver, at det er med til at hjælpe hende med at komme videre i livet.

Mange børn vokser op i en familie, hvor der et misbrug. Det gjorde Katja, idet hendes mor var alkoholiker. I dag undrer hun sig meget over, at myndighederne ikke greb ind noget før. De kendte til problemet, børnehaven vidste det, og alligevel fik Katja på 3 og storesøster på 6 år ofte lov til at passe sig selv, når mor midt om natten tog på værtshus. Det var absolut ikke trygt for en pige på 3 at høre sin mor ordne sig til en nat i byen, for hvem skulle så passe på 'mig og storesøster'.

Hele familien er berørt, når bare én er alkoholiker. I Danmark vokser 250.000 børn op i en misbrugsfamilie. 60.000 børn har haft en af forældrene indlagt p.g.a. misbrug. Det kan give barnet psykiske lidelser eller et misbrug. Bare én stabil voksen kan hjælpe et barn/ung. Børn kan overleve, men må også lære at leve. Så voksne må gribe ind, og man kan ikke altid regne med, at myndighederne opdager det først.

Katja håber, at vi må få øje på disse børn, som lever i en misbrugsfamilie. De er samfundets glemte børn. Ofte opdages de først, når de selv får et misbrug eller forsøger selvmord.

Børnene mangler selvtillid. De mangler et netværk at støtte sig op ad. Katja var 21 år gammel før den nærmeste veninde fik problemet at vide. Katja havde ikke talt om det til nogen før. Man er angst for at få problemer i forhold til venner, hvis forholdene nævnes. Tabuet gør, at børnene gør alt for at skjule det.

Børn i misbrugsfamilier lærer af bitter erfaring, at man ikke kan have tillid til voksne. Og børn får for sent hjælp. Alkohol er jo en privat sag, mener man. Men ingen fortjener at vokse op i en familie med misbrug. Ingen tør gribe ind.

Nogle børn oplever både skam og skyld. Mor drikker, fordi jeg har "gjort noget galt". Desuden sker de ofte en rollebytning i familien. Det ender med, at børnene må drage omsorg for den voksne, fordi den voksnes behov kommer i fokus.

Du kan gøre en forskel - lær at tyde signalerne!

 

Børns symptomer

          •     Mave- eller hovedpine
          •     Oftere til læge eller sygehus; flere ulykker
          •     Depression, angst, søvnproblemer, mareridt
          •     Bortforklarer hændelser
          •     Isolation
          •     Rolleombytning
          •     Trivsel- og koncentrationsproblemer


Katja besøgte Metodistkirken i Horsens den 20. september 2005, hvor hun holdt et foredrag på en temadag om alkoholmisbrug. Katja har haft artikler i både Politiken og i Udfordringen.

Katja Nielsen har en bachelor i religion og beskæftiget sig med terapiprocesser og sociale problemer i misbrugsfamilier.

Tekst og foto: Erik Marcussen