­

Lydbølger og interferens

 

Noget om lydbølgers egenskaber

Vi stiller to højttalere næsten lige ved siden af hinanden. De tilsluttes en tonegenerator, således at de er i fase, altså bevæger membranerne i takt frem og tilbage.

Tonegeneratoren indstilles til at give en tone på mellem 150 og 180 hz. Vi er nu klar til at opleve interferens, at lydbølgerne kan forstærke eller svække hinanden.

Prøv nu at gå langsomt rundt i området 1-3 meter foran højttalerne. Du vil opdage, at lyden svinger i styrke. Når vi laver forsøget er der elever, der tror, at der er indsat en bevægelsescensor, der skruer op og ned for lyden. Det kan klassekammeraterne dog afvise, for hvis man står stille, sker der ingen ændring.


Interferens er som ringe i vandet

Du har sikkert prøvet at kaste sten i vandet. Rammer to sten vandet samtidig, dannes der ringe, som går ind over hinanden og danner nogle flotte mønstre.
Lydbølger gør noget lignende. Dem kan vi ikke se, men høre.

Forestil dig, at de to højttalere i forsøget udsender lyden i ringbølger, som på animationen herunder. Lydbølgerne kan gå igennem hinanden og påvirke de hinanden, ligesom når man kaster to sten i vandet.

Der opstår interferens-linier, når højttalerne fjernes fra hinanden . . .

     •   De lyse striber er der, hvor bølgerne forstærker hinanden.
     •   De mørke linier er der, hvor bølgerne ophæver hinanden, dvs. lyddøde områder.

Nogle steder forstærker lydbølgerne hinanden altså og andre steder udjævner hinanden. I forsøg nr. 1053 lærte vi om længdebølger, at de har fortætninger og fortyndinger. Hvis to fortætninger forstærker hinanden, høres lyden kraftigere. Det modsatte når to fortyndinger møder hinanden. Fænomenet kaldes interferens.


Interferens kan skabe problemer

Ved store udendørs koncerter, hvor der selvfølgelig bruges flere højttalere, kan interferens skabe problemer. Nogle steder kan publikum næsten ikke høre noget. Andre steder hører man meget bedre.

I august 2006 var der en stor koncert med Madonna i Horsens. Der var plads til 90.000 tilskuere. Der var mange mennesker, der klagede over, at de stort set hverken kunne se eller høre noget. Arrangementet var for stort, og lyddøde områder blev et problem.

­