­

Øret - menneskets høresans

Hørelsen er så vigtig i vores hverdag.
Vi taler, hører og kommunikerer
- både børn, unge og voksne.

Nogle anser øret for at være vort mest komplicerede sanseorgan.

 

Øret kort fortalt

På denne animation ser man tydeligt en længdebølge komme ind i øret. Lydbølgerne går videre ind i det indre øre, hvor sansehårene svinger i resonans. Hørenerven sørger for det videre forløb.

 

 

 1. Øregangen
 2. Trommehinden
 3. Hammeren
 4. Ambolten
 5. Stigbøjlen
 6. Det ovale vindue
 7. Det eustakiske rør
 8. Øresneglen
 9. Hørenerven

 

Animation udlånt af Oticon A/S

Ørets anatomi - den lange forklaring

Vores øre består af det ydre øre, mellemøret og det indre øre.

 • Det synlige øre og øregangen udgør det ydre øre. Det ydre øre går helt ind til trommehinden.
 • Mellemøret begynder ved trommehinden og består af de tre øreknogler og det eustakiske rør.
 • Det indre øre består af øresneglen og hørenerven. Godt beskyttet sidder det indre øre langt inde og har forbindelse med hjernen.

 

 

Det ydre øre

Det synlige øre og øregangen virker som en tragt for lydbølgerne. Ørets form virker som en slags frekvensfilter for vores "retningsbestemmelse", fordi lydbølger med forskellige frekvenser afbøjes forskelligt på grund af øret fordybninger. Når lydbølgerne kommer ind i øret, bruges øregangen til at forstærke lydstyrken på de toner, som gør det lettere at forstå tale.
Ørernes indbyrdes afstand gør, at vi kan retningsbestemme ved hjælp af tidsforskel; vi hører i STEREO. Vores hjerne er i stand til at høre en tidsforskel helt ned til 6/10.000 sek. Vi regner hurtigt ud, hvor lyden kommer fra.

I det ydre øre bevæger lyden sig igennem luft.

Mellemøret

Mellemøret begynder ved trommehinden og slutter ved det ovale vindue. Lydbølgerne er længdebølger og i stand til at sætte trommehinden i svingninger. Der er 3 små knogler i mellemøret: hammeren, ambolten og stigbøjlen. Tommehindens mekaniske bevægelser sætter hammeren i bevægelse med lydbølgernes frekvens. Energien går videre gennem de to andre knogler og ender i det ovale vindue.
Mellemøret er forbundet med mundhulen med det eustakiske rør. Det sørger for, at der er samme lufttryk på begge sider af trommehinden.
Stigbøjlen er på størrelse med svovlet på en tændstik og har forbindelse med det ovale vindue. De tre knogler forstærker trommehindens bevægelser ca. 20 gange, således at trykket på det ovale vindue er ganske stærkt.

I mellemøret bevæger lyden sig igennem faste stoffer.

 

Det indre øre

Det indre øre består af det ovale vindue og øresneglen. I sneglen sidder ca. 24.000 sansehår på 0,15 - 1,7 mm i længde. Forskellen i længde gør, at vi kan modtage lydindtryk med forskellig frekvens. Sansehårene har forskellig egenfrekvens og svinger derfor efter princippet om resonans.
Hvert enkelt sansehår giver besked til hørenerven, som sender små elektriske impulser til hjernens hørecenter. Hvordan hjernen rent faktisk omsætter nerveimpulserne er og bliver et mysterium, men hjernen opfatter lydbølgerne fra det ydre øre som lyd.

I det indre øre bevæger lyden sig igennem væske.


Vi hører os selv

Noget af lyden fra stemmebåndene forplanter sig igennem kraniet. Tager man et par hovedtelefoner på hovedet og sætter musik på, kan man ikke høre sin egen tale ind gennem øret. Lyden går gennem knoglerne. Det er en måde at påvise, at lyd kan gå gennem faste stoffer.

 Man skal tale rigtig højt, når man har hovedtelefoner på.


Decibel

Lydens energitryk eller lydniveauet måles i decibel. Man har sat høregrænsen til 0 og smertegrænsen til 120 dB.

Når en lydbølges energiindhold fordobles, så øges lydniveauet med 3 decibel. Det slider altså dobbelt på hørelsen.

Vi oplever dog lydniveauet anderledes. Der skal ca. 10 dB til, før vi hører det som en fordobling.

Her ses en tabel med forskellige lydniveauer:

Lydniveau

dB     Støjkilde
180     Kanon, trommehinden brister
160     Kraftig ammunition
140

    Jetfly ved start, maximalt niveau i typisk orkestergrav

130     Lavtgående fly, udendørs koncert
120     Smertegrænsen
110     Diskoteksmusik
100     Kraftigt tudehorn på bil, kraftigt musikanlæg
90     Støjgrænse på arbejdsplads, voldsom råben
80     Symfoniorkester, hårtørrer,
70     Bytrafik
60     Højrøstet tale
50     Almindelig tale
40     Soveværelse om natten
30     Rolig villavej, fuglesang
20     Hvisken, hænder gnides mod hinanden
10     Susen i løvet, svag raslen af blade
0     Høregrænse

Billedet:

Herover ses en lidt ældre mobil med lydmåler.
Den må være god at have med til steder, hvor der er meget støj.

Pas på ørerne

Husk at læse artiklen om ørepropper - se i menuen til venstre.

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisningspakken2023

­