­

Det hørbare frekvensområde

Det er vigtigt, at vi kan høre. Vi snakker jo sammen! Det frekvensområde, vi bruger til almindelig tale, er også det, ørerne bedst kan høre.

Så åben munden og snak . . .
Det er meningen, at vi skal tale og høre!

Øret er ikke lige følsomt for alle frekvenser. Vi hører faktisk bedst lyde mellem 100 Hz og 5.000 Hz.


Infralyd, lyd og ultralyd

De fleste unge kan høre de dybeste bastoner helt ned til 16 Hz. En teenager kan ofte høre helt op til 17.000 eller 18.000 Hz. Evnen til at høre de høje frekvenser falder med alderen, eller hvis man har oplevet meget støj.

Ørets trommehinde kan simpelthen ikke svinge langsommere end 16-20 Hz. Så skulle trommehinden være større. Disse lave frekvenser hedder infralyd.

Ørets trommehinde kan simpelthen ikke svinge hurtigere end 18.000 - 20.000 Hz. Så skulle trommehinden være mindre. Hunde kan høre lyde på op til 40.000 Hz. Man kan kalde på dem med såkaldte "hundefløjter", som vi mennesker ikke kan høre. Disse høje frekvenser hedder ultralyd.


Frekvenskurven

Man kan tegne en kurve, der viser, hvor følsomt det menneskelige øre er. Allerede ved 75 Hz hører vi bastonen tydeligt uden at skulle spidse ører. Når vi kommer op på 3.000 Hz er volumen meget høj, men aftager snart efter 4.000 Hz. Efter 10.000 Hz falder niveauet stødt idet vi nærmer os den øverste grænse i diskanten.

Højttalere 

Ingen højttaler er god til at gengive alle frekvenser.

Mange højttalerkabinetter indeholder derfor 3 højttalere, derfor navnet "3-vejs højttaler".

I specifikationerne på en 3-vejs højttaler opgives gerne overgangen mellem de enkelte højttaleres frekvensområder, idet man kalder dem "delefrekvenser".

De 3 enheder dækker frekvenserne:

  1. bashøjtaler/subwoofer, gengiver toner mellem 16 og ca. 800 Hz
  2. mellemtonehøjttaler, gengiver fra ca. 800 - 4.000 Hz
  3. diskanthøjttaler, gengiver fra ca. 4.000 og op til 20.000 Hz


Humor

Skulle vi som mennesker høre bas og diskant bedre, skulle vi udstyres med 3 ører for at dække områder bedre. Ud over det normale øre skulle vi have et større til høre baslyde med og et mindre til at tage diskanten.

Sådan er vi heldigvis ikke udstyret. Vort øre hører bedst i det område, hvor vi har almindelig tale liggende. Det er jo en god morale, at vi er skabt med gode ører, så vi nemt kan tale sammen.

 

undervisningspakken2023

­