­

Elektricitet og matematik

 

Denne øvelse går ud på at bruge Ohms lov og ved hjælp af matematik finde frem til svarene.

Til højre ses et screen dump af øvelsen i elevmappen.

En af opgaverne går ud på at tegne et diagram færdigt. Det kræver, at man forstår, hvad man måler med henholdsvis et voltmeter og et amperemeter.

Matematik

Fysik og matematik hænger sammen. Der laves rigtig mange beregninger i fysik, faktisk allerede i gymnasiet.

Når man udregner et facit i fysik, er det ofte nok at bruge 3 betydende cifre, f.eks. 41,8 eller 2,73. Når man laver udregninger, kan man nemt ende op med en masse decimaler. Vurdér selv i hvert enkelt tilfælde, om det er nødvendig med mere end 3 cifre.

Opgave

1. I et elektrisk kredsløb er der et batteri med en spænding på 9 volt og en strømstyrke på 2 ampere.
Hvor stor er modstanden R i kredsløbet?

2. I et andet kredsløb er der en modstand R på 6 Ω og en spænding på 48 volt. Beregn strømstyrken I.

3. I et tredje kredsløb er strømstyrken I på 5 ampere og modstanden R er på 20 Ω. Beregn spændingen U.

 

Brug Ohms lov i udregningen. Ohms lov kan skrives på tre forskellige måder.

          V = A * Ω


          A = V : Ω


          Ω = V : A

 elkreds 871 

Ej blot til lyst

Prøv at forklare denne illustration.  > > >

 

Man kan faktisk lære noget af den. Den er ikke bare lavet for underholdningens skyld. Den forklarer de grundlæggende begreber i Ohms lov.

 
       ohm volt amp 

 

­