­

Når de kloge tænker på ENERGI
- og får grå hår på hovedet!

Varmeteori

Snakken om energi og varme har optaget mange kloge hoveder verden over. De er kommet frem til tre varmelove, som er ganske interessante. Lovene kaldes også for de termodynamiske love, men det er nu af helt andre grunde, at de skal nævnes her. Lovene har nemlig indflydelse på vor opfattelse af universet, både det opståen og eventuelle død.

Kort og godt siger de tre love:

  1. Summen af energi i et lukket system er konstant. Energi kan ikke opstå eller gå til grunde. Energi kan kun omdannes fra en form for energi til en anden.
  2. Temperaturforskelle udjævnes efter, som tiden går. Der bliver mere og mere rod i universet. Det kaldes med et flot ord: Entropi. Udjævnes varmeforskellene i universets betyder det et stop for alt liv.
  3. Det absolutte nulpunkt er -273,16oC.

 

Leksikon

Lademanns leksikon omtaler de tre varmelove. Det gøres bare i et sprog, de fleste ikke lige forstår første gang, de læser det . . .

- slå selv op og læs videre, hvis du har fået smag på det!

 

Konsekvens

Vi går lidt i dybden med de to første termodynamiske love. Vi skal se på konsekvensen af lovene:

1. Summen af energi er konstant

Når vi tror, at vi bruger energi, så går energien ikke tabt, men overgår blot til en anden form for energi. Udtrykket energiomsætning er derfor spændende, fordi vi egentlig aldrig skaber energi. Vi omdanner den blot fra en anden form for energi.

Når vi ser på teorien om vor verdens opståen og universets tilblivelse, har vi et problem: Hvor er al den masse og energi kommet fra? Det kan ikke komme ud fra ingenting. Masse kan omdannes til energi og omvendt. Men det kan ikke opstå fra ingenting. Dette dilemma har udviklingslæren ikke noget svar på.

Nogle vælger altså at tro på spontan skabelse; at en guddommelig magt har frembragt det hele. Ud fra sin magt og vælde – fordi Han tilhører en anden verden end vores.

2. Tiltagende uorden

Astronomerne er overbevist om, at der bliver mere og mere rod i universet. Orden opstår ikke af sig selv.

Det er en naturlov, du måske kender fra dit eget værelse eller din fars skrivebord! Videnskabsmænd bryder sig ikke om at bruge udtrykkene "mere rod" eller "tiltagende uorden", derfor bruger de det fine udtryk "forøget entropi". Derfor går hele universet fra orden mod kaos.

Går vi imod mere uorden, så må der jo have været mere orden før i tiden. Hvordan er denne orden opstået?

Bibelen siger, at Gud skabte orden i universet. Han har udtænkt naturlovene, og vi kan ikke gøre meget andet end at udforske det, Gud har skabt. Naturlovene fortæller os, at der er en arkitekt bag det hele. En stor atomfysiker, kemiker og biolog.

Når alt dette er sagt, så tro ikke, at det kan bevises, at der er en Gud til. Men det er sjovt at påpege, at videnskaben ikke har svar på alt. Og at der ud over den fysiske verden ser ud til at være en overnaturlig dimension.

3. Det absolutte nulpunkt

Varme skyldes molekylernes bevægelse. Når vi køler et stof ned, nedsættes molekylernes energiniveau. Molekylerne ligger helt stille ved -273 grader Celsius. Der er ingen temperaturer under det absolutte nulpunkt.

 

Humor

Rod på dit værelse er altså en naturlov - fortæl din mor det!

Vi har alle set et rodet værelse. Rod og uorden er en naturlov. Hvis der ikke bliver ryddet op, bliver det værre og værre.

Sagt i sjov: Ryder du op, modarbejder du (uden at vide det) en af de grundlæggende, fysiske love. Brug den undskyldning næste gang!

Prøv lige at se Michaels værelse . . .

 

Kloge mænd og grå hår

Albert Einstein fik ikke sine grå hår af at spekulere over universets tilblivelse. Han lancerede ganske vist formlen om sammenhængen mellem energi og masse, E=m·c2, men var godt klar over, at ikke alt kan forklares. Einstein var jøde og troede på en Skaber, en intelligent designer.

Albert Einstein var overbevist om, at der er visse naturlove, som gælder for hele universet.

De termodynamiske love er absolut ikke inspireret af udviklingslæren.
Varmelovene er videnskab, Charles Darwins teorier er postulater og hypoteser.
Konsekvenserne af de termodynamiske love går direkte imod udviklingslæren. Ganske vist snakkede Darwin ikke om universets opståen, men det er interessant, at der er denne konflikt.


Fyrre procent af alle videnskabsfolk i verden tror på Gud. Kilde: Wired. Ud & Se, DSB magasinet, April 1998.


­