­

Lightergas som rusmiddel

Pas på, det er farligt at sniffe

Nogle unge prøver at sniffe lightergas, til stor fare for sig selv og andre. Alkaner kan opløse fedt, og hjernens elektriske nervebaner er isoleret med fedt. Megen brug af alkohol og opløsningsmidler giver malersyndrom.

Der findes meget på nettet om snifning. Her er nogle facts . . .

       •   Hjernens skrumper
       •   Hæmmer centralnervesystemet
       •   Usikker kontrol over kroppen, svimmel
       •   Vrøvlende
       •   Hurtig og kortvarig beruselse
       •   Risiko for dødsfald
       •   Træthed, hovedpine og sløvhed
       •   Hallucinationer, mareridt
       •   Kvalme, opkast
       •   Risiko for overdosering og forgiftning
       •   oncentrationsbesvær og dårlig indlæringsevne
       •   iver afhængighed
       •   Kan give hjertestop
       •   Fare for forbrænding, både udvendig og i lungerne
       •   Vejrtrækningen kan lammes

 

Man kan godt have det sjovt uden rusmidler

­