­

Lightergas er tungere end luft

Udregn atomvægten for et butangasmolekyle. Find atomvægten i det periodiske system.

C4H10 vejer 4*12 + 10 = 58 units
Vil vil nu beregne os til, at atmosfærisk luft kun vejer det halve.

78% af atmosfæren er kvælstof, 21% er ilt. Ilt og kvælstof forefindes ikke som selvstændige atomer, men går altid sammen til molekyler som O2 og N2. Frit ilt vejer 2*16 u og et kvælstof-molekyle vejer 2*14 u; se det periodiske system. Atmosfærisk luft vejer derfor et sted mellem 28 u og 32 u. Fordi der er mest kvælstof i atmosfæren, bliver gennemsnittet ca. 29 units.

Forsøg 1: Fyld noget lightergas i en ballon. Butangas kan ikke få ballonen til at svæve. Den er tung. Sætter man ild til ballonen, kommer der en sløv flamme, fordi der ikke er ilt nok til en hurtig forbrænding.

Forsøg 2: Find to balloner, der vejer det samme og har samme form. Fyld noget lightergas i den ene ballon. Pump den anden ballon op med alm. atmosfærisk luft. Vej ballonerne på en laboratorievægt. De vejer ikke det samme.

­