pigerkemitime

Læseplan - hvad skal jeg lære?

Om pensum i fysik og kemi i 10. klasse . .

Undervisningen er en blanding imellem teori og praksis:

          •   Her på hjemmesiden finder du den elektroniske tekstbog!
          •   I timerne bruger vi tiden på undervisning, elevøvelser og fællesforsøg.

Det centrale i undervisningen er en mappe med over 50 enkle og forståelige forsøgsbeskrivelser til at dække pensum.

Her fysik10.dk findes teori til hvert forsøg. Den elektroniske tekstbog udvikles og tilpasses undervisningen på Vejlefjordskolen.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på teori, omtaler og tips til forsøgene, vi laver i forbindelse med de enkelte kapitler. Der er også eksempler på prøvespørgsmål.

Der er 8 emner i vort pensum:

Kemi

1. kapitel Atomfysik
2. kapitel Polære og ikke polære væsker
3. kapitel Alkohol
4. kapitel Vandanalyse

Fysik

5. kapitel Svingninger og bølger
6. kapitel Lyd
7. kapitel Lys
8. kapitel Elektricitet

 

Er du på udkik efter en læseplan til 10. klasse, hvor der indgår kulhydrater og fedtstoffer, så se på 10plus.dk. Flere af kemiforsøgene fra 9. klasse er taget med, og så er der lidt mere fysik om bølger og lys.

 


 

Den officielle læseplan

Fysik og kemi i 10. klasse
FS-10 på Vejlefjordskolen 2013-2014

Lærebøger
      Digital lærebog på internettet, fysik10.dk, med teori, noter og illustrationer.
      Adgang via menupunkterne 1020 til 1089 samt atomfysik.
      Beskrivelser af elevforsøg på papir i A4-format v/ Erik Marcussen, Forlaget hjerteportal.
     

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er . . .

Fysikkens og kemiens verden
      Svingninger, bølger og deres energi
      Lyd, støj, interferens og øret 
      Lys, farver, optik og polarisation
      Alkohol, fremstilling, forbrænding og energiindhold
      Vand, organisk kemi, vandanalyse

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse
      Atomets og molekylets opbygning
      Forskellige former for energi

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund
      Alkohols påvirkning af kroppen
      Alkohol som frostvæske og opløsningsmiddel
      Forbrænding
      Forskellige former for energiomsætning

Arbejdsmåder og tankegange
      Formel teoretisk undervisning
      Fælles demonstrationsforsøg
      Elevforsøg, ca. 45 i alt
      Internet
      Ekskursion

Om fysik10.dk og 10plus.dk

Bemærk - der er to læseplaner i 10. klasse

Her er der to bud på, hvad der kan undervises om i 10. klasse.
Til venstre ses den kendte, som har kørt nærmest uændret i årevis. Til højre den nyere serie 10plus, som flere er blevet glad for.

fysik10plusjpg

Her er den normale læseplan på fysik10.dk.
Passer til elever, som har gennemført fysik9.dk.
Nummerserie: 1010 - 1089
Ryste - ryste - pose: Her er en læseplan med fokus på biokemi. Nogle emner om madkemi fra fysik9.dk gentages.
Nummerserie: 1110 - 1189
  
         
  Kemi Biokemi  
1010 Atomfysik 1110 Kulhydrater
1020 Vands egenskaber 1120 Fedtstoffer
1030 Alkohol 1130 Alkohol
1040 Vandanalyse 1140 Proteiner, kost og livsstil
          
  Fysik Fysik  
1050 Svingninger 1150 Svingninger
1060 Lyd 1160 Lyd
1070 Lys 1170 Lys
1080 Elektricitet 1180 Optik
         
  Ekstra kommentarer . . .         
Fokus på vandopløselige væsker Fokus på mad og næringsstoffer
            
4 emner i fysik, idet atomfysik er et emne, man kan trække til afgangsprøven. 3 emner i fysik, idet lys og optik ofte opfattes som ét emne.
   

Denne undervisningspakke bruges af en lang række skoler i dette skoleår.

Nogle vælger denne læseplan, fordi der er fordybelse i mad og hverdagskemi.