­

Fysik og kemi i 7. klasse

Vejlefjordskolen 2016-2017
Udgangspunkt i Forenklede Mål 2015

Lærebøger

Digital lærebog på internettet via domænet fysik7.dk, udgivet af Forlaget hjerteportal, med teori, noter og illustrationer.
Beskrivelser af elevforsøg i A4-format udgivet af Forlaget hjerteportal, forfatter Erik Marcussen.
Notatkladde som lektie og fordybelses hjælp, til emnet fysik /kemi. Forfatter Henrik Jakobsen.

Færdigheds- og vidensmål

Undersøgelse i fysikkens og kemiens verden

Syrer, baser og salte
Kemiske reaktioner
Metaller
Vands egenskaber
Farver
Planternes verden

Modellering og udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Oldtidens fire elementer
Atomfysik, grundstoffer og molekyler
Jordens tilblivelse og udvikling
Naturens kredsløb

Perspektivering; anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Fysik og kemi i hjem og hverdag
Installationer i hjemmet
Mekanisk fysik, tandhjul, udveksling
Elektricitet
Opvarmning

Fællesfaglige fokusområder

Vand som ressource – drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Kommunikation, arbejdsmåder og tankegange; undervisningens indhold

Formel teoretisk undervisning
Fælles demonstrationsforsøg
Elevforsøg, mere end 60 i alt
Klassen kan blive delt i grupper
Arbejdsmappe til forsøg til hver elev.
Focus på faglig læsning i naturfag som fysik og kemi. Altid bøger og notathæfte.
Alle elever skal have pc med. Brug af bl.a. fagportaler på nettet.

 

 


 

Den gamle læseplan for 7. klasse (2009)

Undervisningsministeriets plan følges, og det sker på følgende måde . . .

Fysikkens og kemiens verden
          •   Syrer, baser og salte
          •   Kemiske reaktioner
          •   Metaller
          •   Vands egenskaber
          •   Mekanisk fysik, kræfter, tyngdekraft

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse
          •   Oldtidens fire elemente
          •   Atomfysik, grundstoffer og molekyler

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund
          •   Fysik og kemi i hjem og hverdag
          •   Installationer i hjemmet
          •   Elektricitet
          •   Opvarmning
          •   Gearing, udveksling, vægtstænger, styring
          •   Lys og farver
          •   Planternes verden og biokemi

Arbejdsmåder og tankegange
Undervisningen vil ske gennem brug af:
          •   Formel teoretisk undervisning ud fra fysik7.dk og NyPrisma7
          •   Fælles demonstrationsforsøg
          •   Elevforsøg bl.a. med LEGO Education
          •   Tests
          •   Videoklip
          •   Internet
          •   Ekskursioner

Vi supplerer undervisningen med teori fra bogen Ny Prisma 7 fra forlaget Alinea.
Den har følgende titler på kapitlerne . . .

Vi arbejder med fysik og kemi Det første kapitel giver forskellige eksempler på fysik og kemi i hverdagen. Der er om krystaller, forbrænding og bevægelse.
Verdens byggesten Her begynder atomfysikken og læren om grundstofferne. Vi får historien bag Det Periodiske System, hvad et molekyle er. De almindeligste luftarter.
Kemien i hjemmet Introduktion til uorganisk kemi om vand, syrer, baser og salte.
Jorden giver betingelser for liv Fokus på atmosfæren, fotosyntese og naturens kredsløb. Begreber som stofbalance behandles, osmose og hårrørsvirkning.
Lyset fra solen Lysets egenskaber, spejle, optik, syn og farver. Ultraviolet lys, solskoldning og ozonlaget.
Dansen på nattehimlen  Kapitlet handler om astronomi: Stjernebilleder, stjerneskud, Månen.
Boligens materialer, el og varme Gennemgang af almindelige byggematerialer som cement, kalk, mørtel, ler, glas, stenuld. Desuden husets el-installation, elforbrug, opvarmning og indeklima.
Solen varmer og skaber vejret Vejr og klima, temperatur, nedbør, lufttryk.
Musik og lyd Grundlæggende lydlære, hørelse, støj, resonans, toner og musikinstrumenter.

 

­