­

Læseplan for fysik og kemi i 8. klasse . . .

Vi følger Undervisningsministeriets bestemmelser, også kaldet Fælles Mål 2009, samt Forenklede Mål 2015.
Vi vælger at vi bruge følgende lærebøger . . .

          •   Digital tekstbog, fysik8.dk

          •   Udvalgte emner fra tekstbogen NyPrisma8, f.eks. om solsystemet

          •   Egne øvelsesoplæg i A4-format fra Forlaget hjerteportal
               Disse er samlet i en elevmappe med plads til noter

 

Færdigheds- og vidensmål er . . .

Undersøgelse i fysikkens og kemiens verden

Metallernes egenskaber og anvendelse; spændingsrækken, batterier og jævnspænding
Metaller, korrosion og rustbeskyttelse
Elektrolyse, el-galvanisering og ionvandring
Fremstilling af sæbe, creme og lotion

Modellering og udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Atom- og kernefysik, grundstoffer, det periodiske system, molekylers opbygning

Perspektivering; anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Vi lærer at måle og veje
Syrer, baser og salte i hverdagen
Magneter og induktion
Elektricitet og elektronik
Det elektriske kredsløb og Ohms lov
Hjemmets energiforsyning
Energi og energiomsætning
Fra Volta til internet og digitale signaler

Kommunikation, arbejdsmåder og tankegange; undervisningens indhold

Formel teoretisk undervisning
Fælles demonstrationsforsøg
Elevforsøg, ca. 40 i alt
Internet

Tværfaglige fokusområder for biologi, geografi, fysik og kemi

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
Metaller
DINOscience

triceratops walk180dinobluelogo

­