Svovlbrinte lugter grimt

Der kan godt være svovlbrinter i følgende tilfælde . . .

       •   Rådne æg
       •   Organisk materiale i forrådnelse, f.eks. i en sø
       •   En prut består af metangas og svovlbrinte. Metangas er farveløs og lugtfri.

Man kan købe jernsulfid i stænger. Det har formlen FeS. Hælder man saltsyre over det, frigives svovlbrinte. Den grimme lugt kommer først efter nogle minutter.

Stinkbomben afmonteres nemt ved at hælde vand i syren og skylle godt med rent vand. Jernstangen kan tørres og bruges en anden gang.