­

Vi tager en tur ud på den jyske hede. Her er der et sensationel museum, der er forskelligt fra det, man normalt forstår ved et museum. Her kan man opleve livet for 150 år siden i dagens Danmark, hvor man havde dampmaskiner og hestetrukne køretøjer, en vandmølle og et bageri.

Hver sommer er der omkring 100 mennesker, som bruger noget af deres sommerferie på at gå rundt i gammeldags tøj, køre med hestevogn eller arbejde med gammelt håndværk. Hjerl Hede kalder det for levendegørelsen. Og det slipper museet så godt fra, at det tiltrækker tusinder af turister hvert år.  

  

Energi

Først ser vi nogle eksempler på, hvordan man i gamle dage fik ting til at bevæge sig, selv om man ikke havde moderne dieselmotorer og elektricitet. Vi skal se forskellige former for energiomsætning. Bagefter kan vi se på de andre hyggelige ting på Hjerl Hede.

Først skal vi besøge vandmøllen. Jo, vi har lidt vandkraft i Danmark. Her på billedet til højre ses mølleren ved vandhjulet, som trækker hans kværn. Her går det hele stille og roligt, ingen forurening og dyr elregning.

Til venstre ses vandet, som kommer fra en å eller sø. Vandet er roligt og har beliggenhedsenergi. Åbner man for stigbordet, et spjæld, kommer vandet ud i en vældig fart og rammer vandhjulet. Nu har vi bevægelsesenergi.

Et system af store tandhjul, lavet i træ, overfører energien til kværnen. Der er imponerende at se de store tandhjul køre rundt. Det er håndværk. Godt gammeldags håndværk. Og det virker.

Her er kværnen, hvor der bliver malet korn. To store sten er placeret oven på hinanden. Afstanden mellem dem er så lille, at hvedekernerne bliver malet til mel.

Dampkraft

Lad os gå videre til damp. Det bruges stadig på kulfyrede el-kraftværker. Men her skal vi se lidt på, hvad man gjorde for små 100 år siden.

Dette er en lokomobil fra 1911. Den bliver brugt til at trække en stor sav. Her udnytter man den kemiske energi i træ og kul. Det bliver til varme og derefter bevægelsesenergi.

Her er den store sav igang. Den er god til at save planker. Savklingen går frem og tilbage, og langsomt kan det vandrette bord skubbes, så saven kommer igennem træet.

Man kan også få en tur med et rigtigt damptog på Hjerl hede. Det er en smalsporet bane, og man kan sidde inde i nogle gamle personvogne - eller ude i det fri. Det sjove, lille lokomotiv er fra 1921, og køber du billet, får du en tur ud til Flyndersø.

Se, hvor det går. Lokomotivet ryger rigtigt, når det skal trække. Det er noget for os, der elsker alt med tog og jernbane.

Her er der tørv, som ligger til tørre. Det er plantemateriale fra tørvemoser, som kan bruges til fyring og opvarmning. Brændselsværdien er ikke så god som træ og kul, men især under 2. verdenskrig blev der skåret meget tørv.

Stubmøllen er flyttet her til fra Sjælland. Den udnytter vindenergi, som er bevægelsesenergi. Når den skal køre, bliver der sat nogle sejl på vingerne, så bladene fanger vinden.

 

Vi ser os omkring på Hjerl Hede

Vi ser os omkring på museet, og støder ind i en mand med et par stude. Nogle gange kører de med dem. Det går godt nok ikke så stærkt, men det går da fremad med studene foran vognen.

Der er også mange dyr på Hjerl Hede. Heste, køer og får er med til at danne rammerne om en rejse i tiden. En del af Danmarks historie og samfund, som ikke må gå tabt.

Inde i en gammel gård sidder et par damer og hygger sig med kniblinger. Det er et tålmodighedsarbejde. Resultatet er forbløffende flot.

Vi er kommet i skole, som det foregik for 150 år siden. Det siges, at læreren er skrap. Eleverne skal lære salmevers. Er man turist, kan man låne noget gammelt tøj og prøve at gå i skole, som tip-tip-tip-oldefar gjorde.

Bageriet er klar med brød og kager. Det hele foregår med det udstyr, man havde i gamle dage.

Bageren kører rundt og sælger sine varer.

Når det hele er solgt, kører han hjem igen.

Her er der et flot, nyt stråtag. De holder bygningerne flot på Hjerl Hede.

 

Stenalderen

Hjerl Hede har en meget interessant boplads, som viser livet i stenalderen. Ideen er gammel, idet pladsen har været beboet hver sommer siden 1955. Husene er bygget ud fra oplysninger fra fund rundt om i Danmark.

Hver sommer levedegøres pladsen med mennesker, der gerne vil vise livet for ca. 5.000 år siden.

De må selv lave ild, selv lave deres knive osv. Man kan se et jagtbytte blive parteret og tilberedt.

Turister får lov at være med. Her skal der males korn til mel og brød.

Prøv at gå på jagt med bue og pil. Det var nu slet ikke så nemt at ramme!

Der er over 100 dyr på Hjerl Hede. Vi tager her afsked med fårene. Hjerl Hede blev besøgt i august 2010.

­