hedensted rens01

Vi besøger Hedensted Rensningsanlæg

Tur ud af huset, tirsdag den 25/9-2018. Vi har en fagdag, så der er tid til fordybelse.

 

Vi er i gang med emnet "Vand som ressource". Vi skal være fornuftige i vores forbrug af vand, og derfor gør vi rigtig meget ud af at rense vort spildevand.

 

Spildevand bliver renset i fire trin:

    1. mekanisk rensning
    2. biologisk rensning
    3. kemisk rensning
    4. iltning

 

Læg lige mærke til, at der her er tale om tværfaglighed, og umiddelbart synes geografi af mangle. Nej !

 

Spildevandet pumpes fra beboelse og byer ud til renseanlæget. Det er infrastruktur. Der er også brug for arbejdskraft og viden, så det har vi med human-geografi at gøre.

  

 

1. Mekanisk rensning

Her på billedet ser vi den mekaniske rensning. Vandet kommer hen til en tromle med en masse små huller i. Når den er ved at stoppe til, drejer den lidt, så der er nye huller til vandgennemstrømningen.

 

De frasorterede dele samles og kører videre -  se næste billede.

 

hedensted rens02

       

Det frasorterede affald i spildevandet bliver ledt væk i den lange kasse til højre i billedet. Der er en snegl inde i kassen, som får affaldet ned i udstyret neden under.

 

Den orange motor trækker en process, hvor uorganisk og organisk affald bliver adskilt.

 

Det uorganiske affald ender i den blå container til venstre i billedet.

 

Som det ses på billederne, så foregår den mekaniske rensning helt automatisk.

 

hedensted rens03

     

Der er også tænkt på sand og fedt spildevandet. Her hvirvler vandet rundt.

 

Helt til højre i billedet ses det størknede fedt.

 

hedensted rens04

     
Fedtet samles i disse to beholdere neden under de friske fyre.  
     

Rensningsanlæget renser vandet i to adskilte systemer. Bliver personalet gjort opmærksom på noget meget forurenet spildevand, der er på vej mod anlægget, så kan de styre vandet ind i det ene anlæg.

 

Når spildevandet får en normal karakter igen, kan det komme ind i det andet system. På den måde forurener man ikke hele anlægget på én gang.

 
     
På dette luftfoto ses Hedensted Rensningsanlæg. De to store tanke er den biologiske rensning.   hedensted rens33
     

2. Biologisk rensning

Vi står ved en af de to procestanke. Her er billioner af bakterier i gang med at rense vandet.

Bakterierne "spiser" bl.a. ilten i nitrat, således at kvælstoffet frigives.

 

Rensning af spildevand foregår med levende organismer/bakterier. Det er derfor meget vigtigt, at de stoffer, der kommer i kloakken er biologisk nedbrydelige.

 
     

Det er et stort anlægsarbejde at få en rensningsanlæg op at køre.

 

Her ses et foto fra dengang de nye procestanke blev stillet op.

 
     

Der ses en del slam i vandet. Det pumpes af store effektive pumper, så det hele tiden er i bevægelse.

 

Vandet løber væk fra en af procestankene med den biologiske rensning.

 
     

3. Kemisk rensning

Her vil man gerne have fosfor fjernet fra spildevandet. Man tilsætter aluminiumclorid, som binder fosfor til slammet, og bundfældes i efterklarings-tankene – sammen med slammet.

 

 
     
Her ser vi de friske fyre beundre en vandprøve fra klaringstanken. Renseanlæget har en laborant ansat til at holde styr på de hele. Der tages dagligt målinger, og meget overvåges af sensorer.  
     
Det rensede (klarede) vand løber over en overløbskant i efterklaringstanken og videre til iltningstrappen.  
     

4. Iltning

I iltningstrappen registreres vandmængden automatisk og tilføres ilt, før det mekanisk, biologisk og kemisk rensede spildevand løber via en bæk ud i Rohden å.

 

Der foretages nogle gange målinger ude i åen. Man måler før og efter renseanlægets udledning. Stolte er de på Hedensted Renseanlæg, da deres vand er renere end det vand, der kommer oppe fra i åløbet.

 
     
Der er store og flotte bygninger, hvor der er plads til de processer, som man arbejder med.  
     

Her er der nogle centrifuger, som driver vandet ud af det slam, som findes i klaringstankene.

 

Faktisk kan det bruges som gødning på bøndernes marker.

 
     

Indendørs kan man følge med i, hvad der sker rundt omkring i anlægget.

 

Der er også overvågning af andre renseanlæg i kommunen.

 
     

Hedensted Renseanlæg ligger ikke bare lige neden for en bakke. Derfor må vandet pumpes afsted, for at det kan nå frem.

 

Alle de grønne prikker er pumpestationer. Der er meget af se til for kommunens håndværkere.

 

Det er et beundringsværdigt arbejde er udføres til gavn for miljøet og vores drikkevand.

 
     

Efter rundvisningen på renseanlæget fik vi en flaske med rent vand.

 

Det skal så lige siges, at det ikke var vand fra renseanlæget. Det var rent kildevand.

 

     
Pigerne blev vist rundt af en smed, så vi så ikke noget til dem før end til sidst, hvor vi fik slukket tørsten med rent drikkevand.  
       

hedensted rens33

Her er et billede af Hedensted Rensningsanlæg. De to store tanke er den biologiske rensning. Den kemiske afdeling er nederst til venstre.

Billedet er lånt fra kommunens hjemmeside.