advarsesltoj birkevej

Advarselstøj

advarselstoj15

Når vi er ude i trafikken, ser vi ofte folk med noget strålende og iøjnefaldende tøj på. Det kaldes for advarselstøj. Mange cyklister har en vest på med nogle skrigende farver, og det er godt, at det er blevet populært. Det nedsætter nemlig risikoen for at komme til skade i trafikken.

Vi arbejder med emnet: Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår. Ideen med advarselstøj er netop at forbedre vores levevilkår. Når en skraldemand går rundt om sin bil med skraldespande, så er det vigtigt, at han kan blive set. I dag er der ligefrem påkrævet for nogle mennesker, at de skal bære advarselstøj.

Når vi kører på cykel eller går tur med hunden, så er det også en god idé med advarselstøj. Selv børn og unge bør lære at bruge skrig-farverne. På sikkertrafiks hjemmeside kalder man det for pangfarver. Den teoretiske baggrund er også med.

pangfarver sikkertrafik

 

advarselstoj13Så går vi i gang

Her er nogle opgaver, du kan se på, når du vil forstå mere om advarselstøj . . .

   * Vis advarselstøjets flotte farver med en UV-lampe
   * Forklar hvordan et atom oplades med UV-stråler og senere udsender synligt lys
   * Forklar øjets følsomhed over for de forskellige farver i det synlige lys
   * Forklar lidt om hvilke arbejdspladser, som forlanger brugen af advarselstøj
   * Forklar de tre forskellige klasser, som advarselstøj opdeles i
   * Nævn eksempler anvendelsen af advarselstøj i fritiden
   * Vurder om advarselstøj påvirker mennesker sundhed og levevilkår

Fluorescens  - fra UV-stråling til synligt lys

advarselstoj21

Den lyse trafikvest eller advarselsvest indeholder et stof, som man kalder for flurescens. Når Solens ultraviolette stråler rammer tøjet, så overføres der energi til det fluorescerende tøj, og energien udsendes som synligt lys. De farver, som vore øjne ser allerbedst er netop den skrig-gul-grønne farve og den orange. Læs mere under artiklen med titlen Fluorescens, se menuen til venstre.

Advarselstøj ses bedst i solskin. Solen udsender mange forskellige stråler, og her har vi gavn af de ultraviolette stråler. Når det så bliver mørkt, er der ikke ret meget UV-lys. Her kommer de lyse refleksstriber ind i billedet.

Prøv at lyse på noget advarselstøj med en UV-lampe. Tøjet lyser op, men refleksstriberne er helt mørke. Om aftenen med de mange billygter, så kommer refleksstriberne til sin ret. Så lyser de op, men tøjet er ikke ret meget mere synligt end normalt lyst tøj.

 

Bliv set af bilerne om natten

Skal man ud om aftenen og gå væk fra byens lys, så er reflekser og advarselstøj vigtigt. Sørg for at være synlig og blive set. Det kan redde liv i de mørke timer.

Kig på billedet herunder. Her er der en bil og en mørk person – mørkt tøj. Hvid person – lyst tøj. Gul person – arbejdstøj med reflekser. Bil A kører med det lange lys, kaldet fjernlys. Bil B har nærlyset på.

advarselstoj16

Illustrationen viser, hvordan synligheden er forskellig for personer, der er iført mørkt og lyst tøj samt tøj med reflekser, når de rammes af fjernlys og nærlys.

Risikoen for at blive ramt af en bil nedsættes til det halve, hvis man bruger advarselstøj.

 

Se forskellen på tøjets farve og reflekserne i dette videoklip . . .

 

 

EN ISO 20471

advarselstoj11

Læs alt om EN ISO 20471 certificering til synligt arbejdstøj.

I flere og flere brancher ser man i dag nødvendigheden af, at medarbejderne bærer sikkerhedstøj. Det gælder især i brancher, hvor en del af arbejdet foregår i nærheden af trafik, kraner og andre motoriserede køretøjer, samt ved arbejde i mørke. Og det er en god investering. EN ISO 20471 certificeret sikkerhedstøj holder medarbejderne sikre, mens de koncentrerer sig om arbejdet. Medarbejderne vil være synlige både nat, dag og fra alle vinkler, også fra ryggen af, hvor man ikke selv kan orientere sig. Med korrekt EN ISO 20471 sikkerhedsbeklædning skjules hverken reflekser eller det fluorescerende materiale af blinde vinkler.

EN ISO 20471 er en international anerkendt standard, der stiller krav til synlig arbejdsbeklædning for medarbejdere i høj-risikoområder. At benytte korrekt sikkerhedsbeklædning er vigtig og skal prioriteres. Også selv om kun en kortere del af arbejdsdagen foregår i områder, hvor synlighed er vigtig. EN ISO 20471 erstatter den ældre norm EN 471. EN ISO 20471 er opdelt i tre klasser i henhold til hvilken risikozone, man arbejder i, og hvor godt produktet formår at give medarbejderen beskyttelse. Det er kravet til synlighed – og dermed kravet til arealet af reflekserne og det fluorescerende materiale – der afgør hvilken af klasserne, man skal vælge. Alle produkter har reflekser med en refleksionsevne, der opfylder, hvad der tidligere svarede til klasse 2.

Minimumarealer af synligt materiale i m2
 

Klasse 3 beklædning

klasse 2 beklædning

Klasse 1 beklædning

Refleksbånd

0,20 m2

0,13 m2

0,10 m2

Fluorescerende materiale

0,80 m2

0,50 m2

0,14 m2

Den højeste klasse er klasse 3. Hos MASCOT kan du opnå klasse 3 på to måder. Vælg enten et EN ISO 20471 produkt, der alene har klasse 3 (fx en jakke) eller vælg to produkter, der sammen er certificeret til klasse 3. MASCOT har fået godkendt et unikt og enkelt bogstavsystem, der gør de forskellige klasser nemme at overskue, samt giver et overblik over de forskellige kombinationsmuligheder til klasse 3-beklædning. Systemet er godkendt af certificeringsinstituttet og gør, at usikkerheder elimineres. På den måde har medarbejderne altid den korrekte sikkerhedsklasse. Kombinationsmulighederne af sikkerhedstøj med EN ISO 20471 findes også i etiketten, på vaskeanvisningen og i brugerinformationen i tøjet.

Synlighed – også efter gentagen brug – er ekstremt vigtigt. Derfor tester og certificerer MASCOT synlighed af sikkerhedstøj med EN ISO 20471 efter langt flere vaske end de fem, som standarden foreskriver. Herved sikrer MASCOT, at arbejdstøjets sikkerhed ikke forringes efter længere tids brug og derved opretholdes normen EN ISO 20471. Ligeledes behandler MASCOT en del af produkterne med det smudsafvisende materiale Teflon®. Teflon®-behandlingen bevirker, at tøjet ikke bliver så beskidt. Det er meget afgørende for synligheden.

Samcertificering

Ved at kombinere to individuelle produkter med EN ISO 20471 kan du opnå klasse 3-certificering for et helt sæt. Har du fx en jakke i produktgruppe B (produktgruppens bogstav aflæses i etiketten på produktet) kan du opnå EN ISO 20471 klasse 3 for hele sættet ved at vælge benklæder mærket med Y eller X.

 

Arbejdstilsynet

Reflekstøj

At-vejledning 2.10.2-2
Februar 2015        Opdateret maj 2015

De vigtigste regler om valg af reflekstøj til erhvervsmæssig brug.

Vejledningen handler om arbejdsgiverens pligt til at stille korrekt reflekstøj (advarselsbeklædning) til rådighed for ansatte, der udfører arbejde i trafikken som fx vejarbejde, redningsarbejde, tilsynsarbejde, aflæsning af gods og afhentning af dagrenovation.

Formålet med at bruge reflekstøj er at beskytte den ansatte mod påkørsel ved at synliggøre vedkommende på lang afstand. Reflekstøjet yder ikke i sig selv nogen beskyttelse, hvis den ansatte bliver påkørt, men tjener alene det formål at give føreren af et køretøj længere tid til at reagere for at undgå påkørsel.

Reflekstøj må således ikke erstatte kollektive sikkerhedsforanstaltninger som fx afmærkning af vejen, hastighedssænkende foranstaltninger og afspærring af trafikken, som arbejdsgiveren skal etablere for at sikre de ansatte mod påkørsel.

De vigtigste regler

Arbejdsgiveren skal stille reflekstøj til rådighed for ansatte, der udfører arbejde i trafikken som fx vejarbejde, redningsarbejde, tilsynsarbejde, aflæsning af gods og afhentning af dag-renovation, hvis arbejdssituationen kræver, at de ansatte tydeligt kan ses under arbejdet, hvad enten dette foregår om dagen eller om natten.

Arbejdsgiveren skal instruere de ansatte om, hvornår og hvordan de skal bruge reflekstøj.

Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for – og føre tilsyn med – at de ansatte bruger reflekstøjet i al den tid, der arbejdes udenfor køretøj eller afmærket område.

Reflekstøj

Reflekstøj er et personligt værnemiddel, der er lavet af et stærkt farvet materiale i fluorescerende gul, orange eller rød, samt af et materiale, som reflekterer lys fra fx billygter.

Reflekstøj er inddelt i tre klasser afhængigt af, hvor meget farvet materiale og refleksmateriale tøjet er lavet af. Klasse 1-reflekstøj har den laveste synlighed, og klasse 3-reflekstøj har den højeste synlighed.

Fælles krav til de tre klasser af reflekstøj er:

 • At tøjet er synligt både om dagen og om natten.
 • At tøjet er synligt fra alle sider.
 • At reflekserne er placeret på tøjet på en sådan måde, at de fremhæver personens omrids, så føreren af et køretøj umiddelbart registrerer, at der står et menneske og ikke fx et vejskilt.

Klasse 3-reflekstøj skal dække overkroppen og desuden have ærmer og/eller lange bukser med refleksbånd.

 advarselstoj klasse1    advarselstoj klasse2    advarselstoj klasse3
Figur 1: Eksempel på klasse 1-reflekstøj    Figur 2: Eksempel på klasse 2-reflekstøj     Figur 3: Eksempel på klasse 3-reflekstøj

Reflekstøj skal være CE-mærket og dermed opfylde reglerne om indretning af personlige værnemidler. Kravene om synlighed anses for at være opfyldte, hvis tøjet er afprøvet og klassificeret efter standarden DS/EN ISO 20471.

Reflekstøj, der er produceret efter den tidligere standard, DS/EN 471, må stadig bruges. Man skal dog være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at opnå den korrekte beskyttelse ved at kombinere reflekstøj fra de to standarder.

Reflekstøj, der er produceret efter standarderne, er mærket med et piktogram samt med oplysninger om tøjets klasse og det antal gange, man kan vaske det uden, at refleksvirkningen aftager.

advarsel 06Figur 4: Piktogram for reflekstøj

Reflekstøj leveres med en brugsanvisning på dansk, der bl.a. oplyser om begrænsninger i brugen, samt om, hvordan tøjet skal vedligeholdes, rengøres og opbevares. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte følger brugsanvisningen.

Valg af reflekstøj

Valg af korrekt reflekstøj afhænger af en samlet risikovurdering. Første skridt er at vurdere den omgivende trafiks hastighed: Jo hurtigere trafikken kører, desto højere klasse af reflekstøj. Derefter vurderes de forværrende faktorer i den konkrete situation for at afgøre, om den valgte klasse er tilstrækkelig, eller om en højere klasse er nødvendig. Endelig vurderes, om der er andre forhold, der skal tages højde for ved valg af reflekstøj.

Valg af reflekstøj ud fra trafikkens hastighed:

 • Klasse 1-reflekstøj – eller højere klasse – vælges, hvis den omgivende trafik kører ca. 30 km/t eller derunder.
 • Klasse 2-reflekstøj – eller højere klasse – vælges, hvis den omgivende trafik kører mellem ca. 30 og ca. 60 km/t.
 • Klasse 3-reflekstøj vælges, hvis den omgivende trafik kører over ca. 60 km/t.

Eksempler på forværrende faktorer:

 • Dårlige kørselsforhold/sigtbarhed for føreren på grund af sne, isslag, mørke, stærkt modlys, tåge, regn eller mangel på gadebelysning.
 • Tæt trafik.

Arbejdsgiveren skal endvidere ved valg af reflekstøj:

 • Vurdere, om reflekstøjet skal beskytte imod andre farer som fx ild, gnister, kulde eller skæreskader. Forhandleren af reflekstøjet kan oplyse om, hvilket reflekstøj der er egnet til at imødekomme sådanne ekstra beskyttelsesbehov.
 • Sørge for, at reflekstøjet passer til den ansatte. Det opnås fx ved, at den ansatte kan vælge mellem forskellige størrelser og design – fx mellem heldragt eller bukser + jakke/vest. Det er også vigtigt, at reflekstøjet er komfortabelt.
 • Sørge for, at reflekstøjet passer til det arbejde, der skal udføres. Det er også vigtigt, at tøjet er tilstrækkeligt robust til, at det kan vaskes/rengøres med passende mellem-rum.

advarselstoj12advarselstoj14

tranemo logo

advarsel04

 

undervisningspakken2023