­

varme olie vand01

Vi skal prøve at opvarme olie og vand for at se, hvordan de stiger i temperatur. Først varmer vi med en kogeplade, senere med en mikrobølgeovn. Det er nemlig to helt forskellige måder at varme olie og vand på, og det vil tydeligt fremgå af forsøget.

varme olie vand02

Først med kogeplade

Der skal mere varme til at opvarme vand end olie. Vandmolekylerne er pakket tættere end fedtmolekylerne, derfor skal der mere energi til at få dem til at bevæge sig hurtigere.

Vand har en større varmefylde end olie. Før i tiden sagde man, at der skal en calorie til at opvarme 1 ml vand 1 grad celcius. I dag regner vi med mest med joule. Der skal ca. 4 joule til at opvarme 1 ml vand 1 grad. Olieprodukter skal have ca. det halve.

Pas på termometret

Når du laver dette forsøg, må du ikke efterlade termometrene, som det ses her til højre. Olien kommer nemt over 100 gr C, og så kan termometret gå i stykker. Stop forsøget inden olien når at få termometret helt i top!

Mikrobølgeovn

Vi laver de samme forsøg i en mikroovn. Måske forventer du det samme resultat. Prøv dig forsigtigt frem.

  • Sæt ½ dl olie og ½ dl vand i en mikroovn med roterende tallerken. Så bliver energien bedre fordelt i væskerne.
  • Prøv dig frem med lidt varme ad gangen. Vandet må ikke komme til at koge, så kommer op af bægerglasset.
  • Begynd med samme starttemperatur.
  • Mål sluttemperatur.
  • Forklar forskellen i temperatur.
  • Sammenlign de to måder at opvarme på.

varme olie vand03

 

Teori om opvarmning

Kogeplade   Mikrobølgeovn
Når man bruger en kogeplade, kommer varmen kun nedefra.      I en mikroovn når strålerne ind i hele væsken og opvarmer det hele på én gang.
Atomerne i kogepladen bevæger sig og videregiver varmeenergien til glassene og væsken.     Mikrobølgerne er elektromagnetiske bølger, som kan opvarme vand, olie og sukker.
Vands polære egenskab gør, at vandmolekylerne binder sig stærkt til hinanden og er svære at få til at bevæge sig hurtigere.       Vands polære egenskab gør, at vandmolekylerne roterer, og på den måde opstår der gnidningsvarme.
Metal er en god varmeleder.      Metal kan ikke opvarmes i en mikroovn.
Kogepladen omsætter elektricitet til varmeenergi.     Mikroovnen omsætter elektricitet til elektromagnetiske tværbølger med en bølgelængde på ca. 12 cm.

 

Her ser du microbølgernes egenskaber

Lys- og microbølger udbredes som tværbølger og svinger i alle retninger på tværs af bevægelsesretningen. På tegningen herunder ses kun den lodrette og den vandrette. Men bølgerne svinger dog i alle retninger, mens de bevæger sig fremad.

wave anim

Microbølgerne får vandmolekylerne til at vride og dreje sig. Der opstår gridningsvarme, som opvarmer vandet.

Vandmolekylerne er polære, dvs. positive til den ene side og negative til den anden. Det gør, at microbølgerne får rigtig godt fat i vandmolekylerne.

Olie er ikke polært, derfor påvirkes olie mindre af microbølgerne i forhold til vand.

vandmolekyle03 png

 

undervisningspakken2023

­