­

sams18

Vi er på det nordlige Samsø. Solpanelerne er virkelig imponerende. Anlægget består af 2.500 m2 solfangere, og de leverer varme til 180 husstande. Den store tank bagerst i billedet er et opbevaring af varmt vand.

Vi skal se på, hvorfor solpanelerne står skråt. Stod de lodret, ville de fylde mindre. Det er bare ikke en god idé.

 

Solens indstrålingsvinkel

Vinter på den nordlige halvkugle
Når solen vandrer sydpå i vinterhalvåret, bliver det koldt mod nord. Længst mod nord kommer solen slet ikke op over horisonten, og disse områder taber varme til universet hele den periode, hvor solen udebliver. Jo længere mod syd vi kommer på den nordlige halvkugle om vinteren, jo mere sol kommer der ind til jordens overflade, og jo større er den vinkel, hvormed solens stråler rammer jorden.

 

Picture1

Indstråling fra solen

Solen udsender energi. Denne energi udsendes i form af solstråler, der rammer Jorden. Det er disse stråler der sikre et varmt klima om sommeren, men også disse stråler der er grundet for alt liv på Jorden. Solens stråler er altid stærkest på de flader der vender direkte mod solen. Dvs. at ækvatornære områder - fra den sydlige og til nordlige vendekreds har højst temperaturer, da afstanden herfra og til solen er mindst offg mest direkte. Den direkte vinkel giver høje temperaturer, da koncentrationen af solstråler, som man kan se på illustrationen ude til højre, er meget højere. Dermed giver det en god indstrålingsvinkel.

https://www.dmi.dk/uploads/pics/den_bastante1.jpg

 

Forsøg med blyant og smartphone

Stil en blyant lodret på et bord. Tænd lygten på din mobiltelefon og se, hvordan der dannes skygge.

  • Hvornår er skyggen størst?
  • Hvornår er skyggen mindst?

Forsøg med solpanel

  • Forbind et lille solpanel til et multimeter.
  • Gå hen til et vindue.
  • Prøv at vende solpanelet mod lyset uden for.
  • Undersøg hvornår panelet producerer mest elektricitet.

 

undervisningspakken2023

­