­

Halveringstid for Ba-137

 

Hvad betyder halveringstid?

Et radioaktivt stof udsender stråling, og når man tæller antallet af henfald, har man et udtryk for, hvor aktivt stoffet er. Fysikere er interesseret i, hvor lang tid der går, inden antallet af henfald er faldet til det halve. Det tidsrum kaldes for halveringstid.

Udsender et radioaktivt stof f.eks. 1600 partikler på 10 sekunder, så kan man jo måle, hvor lang tid der går, før det kun har 800 henfald på 10 sekunder. Man finder halveringstiden. Og det er det, vi laver i dette forsøg.

 

Dataopsamling

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at vi bruger en PC i undervisningen, f.eks. til dataopsamling.

En PC er nemlig god til at overvåge og opsamle data.

Dette forsøg kræver en del udstyr, bl.a. Pasco med tilsluttet geigertæller.

Ude til højre i billedet ses reagensglasset med Ba-137 og den flaske med væske, som bruges til at "malke" isotop- generatoren med.

Det er et interessant forsøg, hvor vi skal beregne, hvor lang tid der går, inden det radioaktive stof radium-137 er halveret i aktivitet.

Den radioaktive kilde ligger i en smart taske. Isotop-generatoren ligger i midten, til højre er sprøjten til og til venstre en slange til at suge væske op af et glas med en tynd syre i.

 

Sådan forløber forsøget . . .

  1. Din lærer "malker" isotop-generatoren med en sprøjte, der indeholder en tynd saltsyre-opløsning.

  2. Under isotopgeneratoren drypper den radioaktive væske ned i et reagensglas.

  3. GM-røret sættes ud for den radioaktive væske, og der optages målinger på PC-en via PASCO-interface-systemet.

  4. Målingerne vises i et skema og som graf.

  5. Resultaterne kan indsættes i et koordinatsystem, og halveringstiden beregnes.

 

Her er GM-røret sat helt tæt til væsken med Ba-137.

Slår man op i en databog med oplysninger og radioaktive isotopers halveringstider, får man oplyst, at det rigtige tal er 156 sekunder.

 

Videoklip om halveringstid

Se en lille video om det samme emne, men forsøget udføres på en lidt anden måde . . .

­