­

Terninger

 
     

Slå 100 terninger

Det virker lidt underligt at skulle spille med terninger i en fysiktime. Men det er faktisk en måde at illustrere den variation, der kan være i antallet af henfald i et radioaktivt stof.

 

Det radioaktive henfald måles med en geigertæller. Hvert henfald lyder som et "bib" i apparatets højtaler. Nu hvor vi leger med terninger, svarer en 6'er til et henfald.

 

Forsøget begynder med, at man har 100 terninger. Ved første slag tages alle 6'ere fra. Man noterer sig antallet af terninger, der er tilbage.

   
     

Halvering illustrerer halveringstid

Hvor mange gange skal man slå, før end man har halvdelen af terningerne tilbage? Gør man forsøget flere gange, vil tallet ligge omkring 3,3 gange i gennemsnit.

 

Fortsætter man indtil der er 25 af de oprindelige 100 terninger tilbage, vil anden "halveringstid" 50 til 25 være det samme, ca. 3,3. Fortsætter man til at der 12 terninger tilbage, opnås en tredje "halveringstid".

 

Man sætter sine tal ind i et koordinatsystem og lader x-aksen være antal slag; y aksen er antal terninger. Der fremkommer en kurve, der kan sammenlignes med et radioaktivt stofs halveringstid.

 

Stokastisk proces

Nogle fysikere kalder det for en stokastisk proces, når f.eks. antallet af 6'ere kan variere, selv om man slår med det samme antal terninger som udgangspunkt.

Radioaktivt henfald er derfor en stokastisk proces.
    

Se forsøget på 2 minutter . . .

 

 

 

­