­

Bestrålede frø

Fællesforsøg

Bemærk

*   Der er ikke lavet noget ark til elevens arbejdsmappe.
*   Flere års erfaring har vist, at forsøget lykkes bedst i foråret, ikke december - marts.
*   Kontakt firmaet Frederiksen Scientific, hvis du vil lave et forsøg med bestrålede frø.
*   Det er sikkert ikke hvede, de kan skaffe til dit forsøg.

  

Spiringsforsøg

Radioaktivitet påvirker levende planter og dyr. Frø kan miste spiringsevnen, som vi ser i dette forsøg.

 

I dette forsøg havde vi nogle poser med frø, som har været udsat for forskellige doser radioaktivitet. Der blev brugt en Cobolt-60 kilde på Forskningscenter Risø (ved Roskilde). Bestrålede frø er ikke radioaktive. Strålingsdosen er angivet i GY, hvilket læses ”gray”.

 

 

Resultater

 

De ikke-bestrålede hvedekerner spirer selvfølgelig fint.

 

Dem med 100 og 200 GY har lidt nedsat spiringsevne.

 

Rummene med 400 og 800 GY har en lille spire på kun 1 cm.

 

1600 GY har slået alt ihjel.

­