Alfa-kilden

Der udsendes en alfa-partikel, dvs. en helium-kerne, og vi får stoffet neptunium-237. Desværre udsender alfa-kilden også en række gamma-stråler, hvilket skaber nogle problemer under forsøgene. Halveringstiden for Am-241 er 433 år.

Alfa-partiklerne er de største af de radioaktive partikler. Dens masse er 4 units, altså 4 kernepartikler. Dens hastighed er omkring 19.000 km/sek og når 5-8 cm i almindelig luft.

 

Herunder ses et foto af alfa-kilden. Det radioaktive stof americium-241 er placeret for enden til venstre.

 

Radioaktivitet er en del af vor hverdag

Det er ca. 100 år siden, at vi opdagede radioaktiviteten. Det er nemlig ikke noget, vi lægger mærke til i hverdagen.

Her skal vi lige nævne et par eksempler . . .

Røgalarm. Der sidder en radioaktiv kilde (Am-241), som ioniserer røgpartikler. Det opdager en sensor, og alarmen går i gang.

Radioaktivitet finders altså andre steder end på atomkraftværker og i atombomber.